نوشته‌ها

آموزش ERM دوره مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو – پیمانکار پروژه های نفت، گاز و فولاد

ادامه متن

طراحی، تعریف و پایش شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ریسک سازمانی

شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت ریسک سازمانی برای ارزیابی اثربخشی ERM

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو 2017 در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان

ادامه متن

شناسایی و پاسخ به ریسک ها در مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017

شناسایی و انتخاب پاسخ به ریسک ها در مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM 2017

ادامه متن

مدیریت ریسک - کاهش و تنظیم ریسک ها پاسخ به ریسک ها

چهار رویکرد اصلی کاهش ریسک – مدل ۴T برای مدیریت و درمان ریسک

ادامه متن