نوشته‌ها

جلسه معارفه پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن

تفاوت عیب defect و عدم انطباق nonconformity چیست؟

ادامه متن

ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 2015 + دانلود فایل متن کامل و پیوست ها

ادامه متن

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت هوایی، سازمان های فضایی و صنایع دفاعی BS EN 9100

ادامه متن

نمودار تمرکز نقص، ابزار کاربردی بررسی، تحلیل و بهبود عدم انطباق های کیفی

ادامه متن