نوشته‌ها

آموزش SMED - تعویض تک دقیقه ای قالب

آموزش SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب (از مجموعه تکنیک های تولید ناب)

ادامه متن

دوره آموزشی SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب، برای مدیران، کارشناسان و سرپرستان شرکت های پویا گستر، رینگ سازی مشهد، ستاره شرق بیرجند، خوشگوار مشهد، نیان الکترونیک، فورج پارت سازان و . . . برگزار گردید

ادامه متن

رویکرد مدیریت ارشد سازمان به برنامه های تحول و تغییر برای بهبود و بهره وری

ادامه متن

چگونه فرصت های بهبود را در سازمان و کسب و کار خود شناسایی کنیم؟

ادامه متن

فقط صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیاز به نوسازی دارند؟ نگاهی به صنایع متوسط و کوچک کشور

ادامه متن