نوشته‌ها

ایزو ۱۰۰۱۸ استاندارد راهنمای مشارکت کارکنان سازمان

استاندارد راهنما برای مشارکت دادن کارکنان – ایزو ۱۰۰۱۸ ویرایش ۲۰۲۰

ادامه متن

تدریس آموزش حضوری دوره اصول سرپرستی در شرکت آریا ترانسفو سمنان

آموزش حضوری اصول سرپرستی در شرکت آریاترانسفو – سمنان، شهمیرزاد

ادامه متن

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵-۲۰۱۹ راهنمایی‌های مدیریت شایستگی و پیشرفت کارکنان

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ راهنمایی‌های مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد

ادامه متن

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در سیستم مدیریت کیفیت

ادامه متن

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

تکنیک هایی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر

ادامه متن