نوشته‌ها

نکات و اقدامات مهم در فرآیند تبدیل یک همکار به سرپرست یا مدیر واحد در سازمان

۹ اقدام و نکته مهم در تبدیل یک همکار به سرپرست یا مدیر

ادامه متن

حسین عبدی آموزش مدیریت برگزاری کارگاه توسعه مهارتهای سرپرستان شرکت در ایمن سهند آریا تهران شهرک صنعتی پرند تدریس مدیریت

برگزاری کارگاه توسعه مهارت‌های سرپرستان در شرکت ایمن سهند آریا

ادامه متن

انتخاب یک مهندس خوب به‌عنوان سرپرست یا مدیر

در باب آداب انتخاب یک مهندس خوب به‌عنوان سرپرست یا مدیر

ادامه متن

تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان - پاسخگویی را بایستی از مدیران و کارکنانی بخواهیم که به آن ها مسئولیت ها را محول کرده و متناسب با آن، اختیارات را تفویض نموده ایم

بود یا نبود تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان در داستان چالش های مدیریتی یک کارآفرین

ادامه متن

آموزش اصول سرپرستی در بندر ماهشهر

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی در بندر امام خمینی ماهشهر

ادامه متن