نوشته‌ها

استاندارد راهنمای استخدام منابع انسانی ایزو ISO 30405:016

استاندارد بین المللی راهنمای استخدام منابع انسانی ایزو ISO 30405:016

ادامه متن

دانلود (فایل متن کامل و ترجمه فارسی) استاندارد ایزو ISO 30400:2016 ، واژه نامه سیستم مدیریت منابع انسانی

ادامه متن

استاندارد راهنمای ایزو ISO 9004:2018 با عنوان مدیریت کیفیت – کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

دانلود فایل متن کامل استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9000:2015 ، مبانی و واژگان – ترجمه و انتشار یافته توسط سازمان ملی استاندارد ایران

ادامه متن

متن استاندارد سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی – ISO 55001:2014

ادامه متن