نوشته‌ها

ریسک های منفی و ریسک های مثبت

ریسک های مثبت و فرصت ها را هم باید در کنار ریسک های (منفی) ببینیم

ادامه متن

ماتریس لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک از مسائل عملیاتی

آزمون لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک سازمان از موارد عملیاتی

ادامه متن

اصول مدیریت ریسک در ویرایش جدید استاندارد راهنمای مدیریت ریسک ISO 31000:2018

اصول مدیریت ریسک در ویرایش جدید استاندارد راهنمای مدیریت ریسک ISO 31000:2018

ادامه متن

تأثیر روند تحولات اجتماعی و فرهنگی بر مسائل اقتصادی و کسب و کارها

ادامه متن

متن ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خاص صنعت خودرو IATF 16949:2016

ادامه متن