نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001  برای مدیران و کارشناسان شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه

ادامه متن

اگر در مسیر بهبود قدم گذاشته اید گام اول را با اندازه گیری سطح عملکرد فعلی بردارید

ادامه متن

اگر می خواهید خروجی سیستمی را تعیین کنید دست کم یک عامل کنترلی در آن تعبیه کنید – داستان مدیریت

ادامه متن

علت وقوع برخی مسائل، ما خودمان و تصمیم های مان هستیم، در حالی که ممکن است بی خبر باشیم

ادامه متن

چرا اقدامات سازمان ها برای حل مسائل، موثر نبوده و مشکلات باز هم اتفاق می افتند؟

ادامه متن