نوشته‌ها

ISO 22301- استاندارد الزامات سیستم مدیریت تداوم کسب وکار

ویرایش ۲۰۱۹ استاندارد ایزو ۲۲۳۰۱ – الزامات سیستم مدیریت تداوم کسب وکار

ادامه متن

ماتریس لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک از مسائل عملیاتی

آزمون لیتموس برای تشخیص مسائل استراتژیک سازمان از موارد عملیاتی

ادامه متن

فهرست بندهای اصلی ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016

ادامه متن

مروری بر اهمیت شاخص تحویل به موقع – OTD و بررسی راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای بهبود آن

ادامه متن

مفاهیم، مبانی و بهره بری از مبحث کنترل در مدیریت سازمان

ادامه متن