نوشته‌ها

آموزش ارزیابی ریسک دوره آموزشی مدیریت ریسک تحلیل ریسک به روش FMEA لاما الکترونیک - حسین عبدی مدرس ارزیابی ریسک

تدریس دوره آموزشی ارزیابی و تحلیل ریسک به روش FMEA در شرکت لاما الکترونیک

ادامه متن

استاندارد سیستم مدیریت طراحی محصول جدید

استاندارد سیستم مدیریت طراحی محصول – راهنمای مدیریت طراحی محصولات ساخته شده

ادامه متن

هزینه های طراحی و توسعه محصول جدید در نمودار هزینه های دوره عمر محصول

هزینه های طراحی و توسعه محصول جدید در نمودار چرخه عمر محصول

ادامه متن

سنجش اثربخشی FMEA با هزینه های کیفیت COQ

سنجش اثربخشی FMEA با کاهش هزینه های کیفیت COQ

ادامه متن

فهرست بندهای اصلی ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016

ادامه متن