نوشته‌ها

بازآموزی و آزمون دوره اصول سرپرستی و مبانی مدیریت در شرکت چرخ پارس

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی مبانی مدیریت و رهبری و برگزاری دوره اصول سرپرستی

تدریس دوره مبانی مدیریت و اصول سرپرستی در شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مقدمات مدیریت در شرکت چرخ پارس

تدریس دوره اصول سرپرستی – تهران، شرکت چرخ پارس

ادامه متن

برگزاری دوره اصول سرپرستی در محل شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس دوره مبانی مدیریت و رهبری

بازدید از شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس و آشنایی با فرآیندهای سازمان جهت تدریس دوره مبانی مدیریت و اصول سرپرستی

ادامه متن

فرآیند توسعه مشارکت و کسب صلاحیت کارکنان در یک سازمان

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۸ ، راهنمای مشارکت کارکنان و شایستگی نیروی انسانی

ادامه متن