نوشته‌ها

برگزاری دوره و کارگاه آموزش اصول سرپرستی در شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام

برگزاری دوره و کارگاه آموزش اصول سرپرستی در شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام

ادامه متن

آموزش ERM دوره مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو – پیمانکار پروژه های نفت، گاز و فولاد

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو 2017 در شرکت پتروشیمی خراسان COSO ERM 2017

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ در شرکت پتروشیمی خراسان

ادامه متن

حسین عبدی مشاور طراحی شاخص های کلیدی عملکرد فرآیندهای کسب وکار شرکت پالایش گاز ایلام

مشاوره طراحی شاخص های کلیدی عملکرد فرآیندهای کسب‌وکار شرکت پالایش گاز ایلام

ادامه متن

حسین عبدی آموزش مدیریت برگزاری کارگاه توسعه مهارتهای سرپرستان شرکت در ایمن سهند آریا تهران شهرک صنعتی پرند تدریس مدیریت

برگزاری کارگاه توسعه مهارت‌های سرپرستان در شرکت ایمن سهند آریا

ادامه متن