نوشته‌ها

ممیزی فرآیندهای کسب و کار شهرداری شاندیز ارزیابی اثربخشی و عارضه یابی و بهبود فرآیندها

ممیزی فرآیندهای کسب و کار شهرداری شاندیز – ارزیابی اثربخشی، عارضه یابی و بهبود فرآیندها

ادامه متن

تکمیل پروژه مشاوره مدیریت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلان شهر

تکمیل پروژه مشاوره مدیریت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

ادامه متن

برگزاری کارگاه تربیت ممیز و تدریس دوره آموزشی ممیزی در شهرداری شاندیز

برگزاری دوره آموزشی ممیزی در شهرداری شاندیز

ادامه متن

پروژه مشاوره تدوین دستورالعمل استقبال از بهار برای شهرداری مشهد حسین عبدی مشاور مدیریت

پروژه مشاوره تدوین دستورالعمل استقبال از بهار برای شهرداری مشهد

ادامه متن

جلسه مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با مشاوران مدیریت شهرداری جهت هم اندیشی و تقدیر و تشکر

جلسه تقدیر مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی از مشاوران مدیریت شهرداری

ادامه متن