نوشته‌ها

توضیح و تشریح الزامات بند طرح های اقتضایی در سیستم مدیریت کیفیت خودرویی IATF 16949:2016

ادامه متن

الزامات سازه گستر سایپا – SSQR و سیستم تأیید قطعه تولیدی برای سایپا و تأمین کنندگان اصلی – SPAS

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی سیستم ایزو ISO 9001:2015 و الزامات خودروسازی IATF 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ

ادامه متن

ویرایش جدید الزامات ساپکو ایران خودرو منتشر شد – دانلود الزامات ساپکو ISSR

ادامه متن

فرآیند پیاده سازی ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت کیفیت خودرو IATF 16949:2016

ادامه متن