نوشته‌ها

استاندارد ایزو ۳۵۰۰۱ سیستم مدیریت بیوریسک الزامات مشاور مدیریت ریسک ISO 35001:2019

استاندارد ایزو ۳۵۰۰۱ سیستم مدیریت بیوریسک برای آزمایشگاه ها و سازمان های مرتبط

ادامه متن

ریسک های منفی و ریسک های مثبت

ریسک های مثبت و فرصت ها را هم باید در کنار ریسک های (منفی) ببینیم

ادامه متن

آموزش ریسک برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک در محل شرکت قند تربت حیدریه به دعوت موسسه کیفیت رضوی

تدریس دوره مدیریت ریسک در محل شرکت قند تربت حیدریه (سازمان اقتصادی رضوی)

ادامه متن

متن استاندارد سیستم مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸

ادامه متن

مدیریت ریسک درباره اطمینان خاطر و نه نگرانی و اضطراب است

مدیریت ریسک درباره اطمینان است یا در مورد نگرانی می باشد؟

ادامه متن