نوشته‌ها

برگزاری کارگاه تربیت ممیز و تدریس دوره آموزشی ممیزی در شهرداری شاندیز

برگزاری دوره آموزشی ممیزی در شهرداری شاندیز

ادامه متن

اطلاعات تماس موسسات معتبر ثبت و صدور CB گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه، IATF 16949 و ایزو در ایران

ادامه متن

روند پیاده سازی و اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت ایزو به چه صورت است؟

ادامه متن

دانلود استاندارد  ISO 19011 2011 – راهنمای ممیزی سیستم های مدیریت

ادامه متن