نوشته‌ها

معرفی استاندارد مدیریت منابع انسانی – واژگان، ایزو ISO 30400:2016

ادامه متن

مدیریت استراتژیک، تعیین هدفی ثابت، برنامه ای بدون تغییر و برای پنج سال آینده نیست (استراتژی ها روی سنگ نوشته نمی شوند)

ادامه متن

ارزیابی و تحلیل محیط درونی برای شناسایی قابلیت ها و منابع سازمان و تعیین نقاط ضعف و قوت آن

ادامه متن

گفتم، این زمانی که شما از آن صحبت می کنید تا دو هفته دیگر نخواهد آمد – نکته ای در باب تصمیم گیری و مدیریت زمان

ادامه متن

ایزو 10015 سیستم مدیریت آموزش ISO 10015

سیستم مدیریت آموزش ایزو ۱۰۰۱۵ ISO

ادامه متن