نوشته‌ها

مدیریت ریسک رعایت و ریسک تطابق در مدیریت ریسک سازمانی و حاکمیت شرکتی با سیستم مدیریت تطابق ایزو 37301 الزامات و راهنمای استفاده و پیاده سازی

سیستم مدیریت تطابق و رعایت برای مدیریت ریسک سازمانی و حاکمیت شرکتی

ادامه متن

استاندارد ایزو 37001 سیستم مدیریت ضد رشوه – الزامات و راهنمای کاربرد ISO 37001:2016

استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ سیستم مدیریت ضد رشوه – الزامات و راهنمای کاربرد ISO 37001:2016

ادامه متن