نوشته‌ها

نگرش و تفکر زیربنایی مدیریت ریسک – سه نوع نگاه و رویکرد به محیط و تحولات

نگرش و تفکر زیربنایی مدیریت ریسک – سه نوع نگاه و رویکرد به محیط و تحولات آن

ادامه متن

ISO 22301- استاندارد الزامات سیستم مدیریت تداوم کسب وکار

ویرایش ۲۰۱۹ استاندارد ایزو ۲۲۳۰۱ – الزامات سیستم مدیریت تداوم کسب وکار

ادامه متن

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000

تفکر مبتنی بر ریسک، زیرساخت فکری سیستم جدید مدیریت کیفیت ISO 9001 و IATF 16949

ادامه متن