نوشته‌ها

نمونه تحلیل و ارزیابی ریسک و فرصت در سطح استان ایلام بررسی فرصت بارش باران و ریسک آتش سوزی در ایلام. به عنوان مشاور مدیریت ریسک و مدرس آموزش مدیریت ریسک

نمونه ارزیابی ریسک و فرصت در سطح استان – فرصت بارش باران و ریسک آتش سوزی

ادامه متن

چالش در شناسایی صحیح ریسک ها - کدام یک از این موارد، ریسک می باشند

چالش در شناسایی صحیح ریسک ها – کدام یک از این موارد، ریسک می‌باشند؟

ادامه متن

آموزش مدیریت ریسک سازمانی erm در شرکت بهسازان ملت

آموزش دوره مدیریت ریسک سازمانی ERM در شرکت بهسازان ملت

ادامه متن

تدریس و برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت نان قدس رضوی آموزش ریسک

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت نان قدس رضوی

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

ادامه متن