نوشته‌ها

برگزاری کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی معاونت اقتصادی شهرداری

آموزش مدیریت ریسک سازمانی برای معاونت اقتصادی شهرداری

ادامه متن

آموزش ERM دوره مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت دانیال پترو – پیمانکار پروژه های نفت، گاز و فولاد

ادامه متن

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ ملت

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

ادامه متن

مدیریت ریسک - کاهش و تنظیم ریسک ها پاسخ به ریسک ها

چهار رویکرد اصلی کاهش ریسک – مدل ۴T برای مدیریت و درمان ریسک

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تدریس دوره آموزشی ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

ادامه متن