نوشته‌ها

INSO 19183 - راهنمای سیستم مدیریت تداوم کسب وکار ISO 22313

استاندارد راهنمای سیستم مدیریت تداوم کسب وکار

ادامه متن

استاندارد راهنمای استخدام منابع انسانی ایزو ISO 30405:016

ایزو ۳۰۴۰۵، استاندارد راهنمای استخدام منابع انسانی ایزو ISO 30405

ادامه متن

IATF 16949:2016 – Frequently Asked Questions (FAQs)

آخرین نسخه منتشر شده (مارچ ۲۰۱۹) پرسش های رایج – FAQs در مورد الزامات سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949:2016 توسط گروه کاری بین المللی خودرو – IATF

ادامه متن

نظامنامه راهبردی مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت

ادامه متن

ایزو ۳۰۴۰۰ واژه نامه استاندارد مدیریت منابع انسانی ISO 30400:2016

ادامه متن