نوشته‌ها

گزارش کارگاه حل مسئله تکنیک گروه اسمی و تکنیک ارتباط اجباری

گزارش کارگاه حل مسئله – تجربه اجرای روش‌های حل مسئله

ادامه متن

آموزش حل مسئله مهارت حل مسئله یک روش خلاقانه حل مسئله تکنیک دانکر تعریف و بیان مسئله دانکر ۲

یک روش خلاقانه برای حل مسئله – تکنیک تعریف مسئله دانکر

ادامه متن

آموزش حل مسئله و دوره روش های حل مسئله حسین عبدی مدرس دوره حل مسئله و آموزش حل خلاق مسئله

یکی از مهمترین اصول حل خلاق مساله – فیلم

ادامه متن

آموزش حل مسئله و دوره روش های حل مسئله حسین عبدی مدرس دوره حل مسئله و آموزش حل خلاق مسئله

یکی از مهمترین اصول تفکر خلاق در حل مسئله

ادامه متن