نوشته‌ها

شروع فاز اجرایی پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS با برنامه ریزی و برگزاری دوره آموزشی IMS در محل شرکت آرد قدس رضوی

پروژه مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS شرکت آرد قدس رضوی با برگزاری دوره آموزشی  IMS

ادامه متن

بررسی دانش و درس آموخته های اقدام اصلاحی برای حل مسئله خطاپذیری در کنترل مدارک فنی فرآیند خرید و تأمین

ادامه متن

تأثیر روند تحولات اجتماعی و فرهنگی بر مسائل اقتصادی و کسب و کارها

ادامه متن

اگر می خواهید سیستمی را کنترل کنید، دست کم یک عامل تنظیم کننده باید در اختیار شما باشد

ادامه متن

علت وقوع برخی مسائل، ما هستیم و تصمیم‌های‌مان، حال آن که نمی دانیم!

ادامه متن