نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری برای کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری برای شرکت توزیع نیروی برق مشهد

ادامه متن

آموزش حل مسئله مهارت حل مسئله یک روش خلاقانه حل مسئله تکنیک دانکر تعریف و بیان مسئله دانکر ۲

یک روش خلاقانه برای حل مسئله – تکنیک تعریف مسئله دانکر

ادامه متن

حسین عبدی مدرس حل مسئله - آموزش حل خلاق مسئله و برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شهرداری

تدریس دوره مجازی خلاقیت و حل مسئله برای مجموعه ای از مدیران شهرداری مشهد

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برگزاری دوره خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شرکت توزیع برق مشهد

ادامه متن

آموزش خلاقیت اصول خلاقیت در حل مسئله - کاهش تفکر منفی

اصول خلاقیت در حل مسئله – تفکر منفی را کاهش داده و به حداقل برسانید

ادامه متن