نوشته‌ها

مالک مسئله - مدیریت حل مسئله و تعیین نقش و مسئولیت افراد مرتبط با حل مسئله بر عهده کیست؟

مالک مسئله کیست؟ در مدیریت حل مسئله، چه نقش و مسئولیتی دارد؟

ادامه متن

آموزش حل مسئله با روش پنج چرا - شناسایی و رفع علت ها و علت ریشه ای حسین عبدی مدرس حل مسئله

حل مسئله از طریق شناسایی علت ریشه‌ای با روش پنج چرا – تکنیکی ساده اما نیرومند

ادامه متن

آموزش حل مسئله مهارت حل مسئله یک روش خلاقانه حل مسئله تکنیک دانکر تعریف و بیان مسئله دانکر ۲

یک روش خلاقانه برای حل مسئله – تکنیک تعریف مسئله دانکر

ادامه متن

حسین عبدی مدرس حل مسئله - آموزش حل خلاق مسئله و برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شهرداری

تدریس دوره مجازی خلاقیت و حل مسئله برای مجموعه ای از مدیران شهرداری مشهد

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

برگزاری دوره خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شرکت توزیع برق مشهد

ادامه متن