نوشته‌ها

تدریس و آموزش دوره مدیریت دانش در ریخته‌گری ایران خودرو قزوین

تدریس و آموزش دوره مدیریت دانش در ریخته‌گری ایران خودرو – قزوین

ادامه متن

تدریس آموزش حضوری دوره اصول سرپرستی در شرکت آریا ترانسفو سمنان

آموزش حضوری اصول سرپرستی در شرکت آریاترانسفو – سمنان، شهمیرزاد

ادامه متن

برگزاری حضوری دوره آموزشی اصول سرپرستی در شرکت توانگران سپهر فردا

برگزاری حضوری دوره آموزشی اصول سرپرستی در شرکت توانگران سپهر فردا

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی تکنیک های بهبود و ابزارهای ناب سازی در محل شرکت کیهان صنعت قائم

تدریس دوره آموزشی تکنیک‌های بهبود و ناب سازی در شرکت تولیدی کیهان صنعت قائم

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری برای کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد

برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری برای شرکت توزیع نیروی برق مشهد

ادامه متن