نوشته‌ها

دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی تهران

تدریس دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در شرکت چرخ پارس، گروه صنعتی ولی زاده

ادامه متن

0
آموزش دوره کنترل کیفیت عمومی در شرکت محصولات کاغذی لطیف

آموزش دوره کنترل کیفیت عمومی در شرکت محصولات کاغذی لطیف (هلدینگ سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، تاپیکو)

ادامه متن

1+

بازآموزی و آزمون دوره اصول سرپرستی و مبانی مدیریت در شرکت چرخ پارس

ادامه متن

2+
تدریس دوره آموزشی مبانی مدیریت و رهبری و برگزاری دوره اصول سرپرستی

تدریس دوره مبانی مدیریت و اصول سرپرستی در شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

ادامه متن

3+
تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مقدمات مدیریت در شرکت چرخ پارس

تدریس دوره اصول سرپرستی – تهران، شرکت چرخ پارس

ادامه متن

3+