نوشته‌ها

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ ملت

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ بهساز مشارکت های ملت

ادامه متن

مدیریت ریسک - کاهش و تنظیم ریسک ها پاسخ به ریسک ها

چهار رویکرد اصلی کاهش ریسک – مدل ۴T برای مدیریت و درمان ریسک

ادامه متن

چالش در شناسایی صحیح ریسک ها - کدام یک از این موارد، ریسک می باشند

چالش در شناسایی صحیح ریسک ها – کدام یک از این موارد، ریسک می‌باشند؟

ادامه متن

استاندارد ایزو ۳۵۰۰۱ سیستم مدیریت بیوریسک الزامات مشاور مدیریت ریسک ISO 35001:2019

استاندارد ایزو ۳۵۰۰۱ سیستم مدیریت بیوریسک برای آزمایشگاه ها و سازمان های مرتبط

ادامه متن

تدریس و برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت نان قدس رضوی آموزش ریسک

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت نان قدس رضوی

ادامه متن