نوشته‌ها

انباشت سرمایه بنگاه خرید تکنولوژی جدید شرکت صنعتی تولیدی خدماتی

یک واحد تولیدی یا خدماتی به طور معمول هر ۱۰ تا ۱۵ سال بایستی سرمایه خرید تکنولوژی جدید را داشته باشد

ادامه متن

گره اجرایی صفر تا صد پروژه‌های ایران – مصاحبه روزنامه گسترش صمت با حسین عبدی

ادامه متن

اهمیت طراحی و پیاده سازی فرآیند مدیریت ابزار (قالب و فیکسچر) در راندمان شرکت های تولیدی

ادامه متن

نتایج و نمونه اجرای پروژه تعویض تک دقیقه ای قالب SMED در یک کارخانه آهنگری

ادامه متن

هزینه های خرابی دستگاه ها و توقفات تولید به جهت نبود سیستم موثر نگهداری و تعمیرات

ادامه متن