نوشته‌ها

دانلود فایل متن استاندارد ملی مستندسازی فنی محصول – مدل چرخه عمر و تخصیص مدارک

استاندارد مستندسازی فنی محصول – مدل چرخه عمر و تخصیص مدارک

ادامه متن

واژگان و اصول ارزیابی انطباق، ISO IEC 17000 و استاندارد واژه نامه اندازه شناسی ISIRI 4723

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ در شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه

ادامه متن