نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مقدماتی مدیریت برای سرپرستان و مدیران شرکت خدمات بندری نظم آفرینان صنعت سهند بندر امام خمینی ماهشهر

ادامه متن

مروری بر مسئولیت ها، شرح وظایف، مهارت ها و آموزش های مورد نیاز مدیر تضمین کیفیت سازمان

ادامه متن