نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی در بندر امام خمینی ماهشهر

ادامه متن

مروری بر مسئولیت ها، شرح وظایف، مهارت ها و آموزش های مورد نیاز مدیر تضمین کیفیت سازمان

ادامه متن