نوشته‌ها

یکی از مهمترین اصول تفکر خلاق در حل مسئله

ادامه متن

فرآیند توسعه مشارکت و کسب صلاحیت کارکنان در یک سازمان

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۸ ، راهنمای مشارکت کارکنان و شایستگی نیروی انسانی

ادامه متن

مصاحبه روزنامه گسترش صمت با مهندس عبدی در خصوص ارزیابی برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت

ادامه متن

در شرکت شما در هفته ها و روزهای پیش از بازدیدهای مهم یا ممیزی ها، نوع فعالیت ها، نحوه انجام کارها و فشردگی برنامه ها با حالت عادی، چه قدر فرق می کند؟

ادامه متن

استاندارد ISO 10012:2003 سیستم مدیریت اندازه گیری – الزامات فرآیندها و تجهیزات

ادامه متن