نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی سیستم ایزو ISO 9001:2015 و الزامات خودروسازی IATF 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ

ادامه متن

متن ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خاص صنعت خودرو IATF 16949:2016

ادامه متن

فهرست بندهای اصلی ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016

ادامه متن

مزایا و کارکردهای مثبت تعیین اهداف کلان و هدف گذاری استراتژیک برای کسب و کار سازمان

ادامه متن

برنامه ریزی، سنگ بنای مدیریت برای موفقیت در سازمان – اگر برنامه ریزی نکنید پس برنامه ای برای شکست دارید!

ادامه متن