نوشته‌ها

ایزو ISO 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری (پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان)

ادامه متن

دانلود استاندارد ایزو ISO 10001 رضایت مشتری – راهنمای منشور رفتاری برای سازمان ها

ادامه متن

مدل بهره وری ایمیدرو – سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

ادامه متن