نوشته‌ها

بازآموزی و آزمون دوره اصول سرپرستی و مبانی مدیریت در شرکت چرخ پارس

ادامه متن

2+
برگزاری دوره اصول سرپرستی در محل شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس دوره مبانی مدیریت و رهبری

بازدید از شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس و آشنایی با فرآیندهای سازمان جهت تدریس دوره مبانی مدیریت و اصول سرپرستی

ادامه متن

3+

سیستم مدیریت خدمات یادگیری برای تأمین کنندگان تحصیلات غیررسمی و آموزش، استاندارد ISO 29990

ادامه متن

5+
ایزو 10015 سیستم مدیریت آموزش ISO 10015

سیستم مدیریت آموزش ایزو ۱۰۰۱۵ ISO

ادامه متن

7+

تدریس دوره آموزشی تعویض تک دقیقه ای قالب – SMED در شرکت سراج نور توس

ادامه متن

7+