نوشته‌ها

بازآموزی و آزمون دوره اصول سرپرستی و مبانی مدیریت در شرکت چرخ پارس

ادامه متن

2+
تدریس دوره آموزشی مبانی مدیریت و رهبری و برگزاری دوره اصول سرپرستی

تدریس دوره مبانی مدیریت و اصول سرپرستی در شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

ادامه متن

3+
تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مقدمات مدیریت در شرکت چرخ پارس

تدریس دوره اصول سرپرستی – تهران، شرکت چرخ پارس

ادامه متن

3+
تدریس دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در محل شرکت صنایع لاستیک توس

تدریس دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در محل شرکت صنایع لاستیک توس

ادامه متن

5+
ارزیابی اثربخشی آموزشی را برای چه دوره های آموزشی باید انجام دهیم؟

ارزیابی اثربخشی آموزشی را برای چه دوره های آموزشی باید انجام دهیم؟

ادامه متن

7+