نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در محل شرکت صنایع لاستیک توس

تدریس دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در محل شرکت صنایع لاستیک توس

ادامه متن

5+

مروری بر مسئولیت ها، شرح وظایف، مهارت ها و آموزش های مورد نیاز مدیر تضمین کیفیت سازمان

ادامه متن

7+

آسیب شناسی پیاده سازی سیستم حلقه های کنترل کیفیت Quality Control Circles

ادامه متن

26+