نوشته‌ها

مشهد شهر یادگیرنده عضو شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده GNLC

مشهد، نشان بین‌المللی شهر یادگیرنده را دریافت کرد و به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده پیوست

ادامه متن

3+