نوشته‌ها

تدریس دوره آموزشی هزینه های کیفیت در شرکت فولاد خراسان – نیشابور

ادامه متن

5+
سخنرانی در سمینار آموزشی هزینه های کیفیت Cost Of Quality شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان، استان کرمان

سخنرانی در سمینار آموزشی هزینه های کیفیت  Cost Of Quality در سیرجان

ادامه متن

27+