تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی در محل شرکت و مجموعه کارخانجات فرش مشهد

ادامه متن

32+

پروژه کاهش و بهینه سازی زمان گردش موجودی در یک شرکت تولیدی

ادامه متن

23+

سند راهبردی و برنامه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

ادامه متن

22+

رویکردهای اصلی مدیریت و کاهش هزینه ها – صرفه جویی و بهبود

ادامه متن

20+

تکنیک SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب – چیست؟

ادامه متن

34+