ارائه گزارش های پروژه های ارائه خدمات مشاوره مدیریت و پروژه های طراحی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت

اطلاع رسانی در مورد دوره های آموزشی مدیریت و استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت که برای موسسات آموزشی و یا در محل شرکت ها برگزار کرده و آن دوره های آموزشی مدیریتی را تدریس کرده ام

با دعوتی که مدیر محترم آموزش و منابع انسانی شرکت فولاد فام به عمل آورد مقرر گردید که جهت برگزاری دوره آموزشی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در محل شرکت، یک دوره آموزشی متناسب

تدریس دوره آموزشی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در شرکت فولاد فام

ادامه متن

پروژه مشاوره تدوین دستورالعمل استقبال از بهار برای شهرداری مشهد حسین عبدی مشاور مدیریت

پروژه مشاوره تدوین دستورالعمل استقبال از بهار برای شهرداری مشهد

ادامه متن

برگزاری کارگاه نظام آراستگی و آموزش ۵S در شرکت نفت و گاز شرق

برگزاری کارگاه نظام آراستگی و آموزش ۵S در شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن

حسین عبدی مشاور طراحی شاخص های کلیدی عملکرد فرآیندهای کسب وکار شرکت پالایش گاز ایلام

مشاوره طراحی شاخص های کلیدی عملکرد فرآیندهای کسب‌وکار شرکت پالایش گاز ایلام

ادامه متن

برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی و مدیریت سازمان مردم نهاد در انجمن دیابت گابریک

برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی و مدیریت سازمان مردم نهاد در انجمن دیابت گابریک

ادامه متن