تقدیرنامه / گواهی حسن انجام کار / توصیه نامه و گواهینامه های آموزشی

*******

گواهینامه رسمی و تأیید صلاحیت انجام ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015 مطابق استاندارد بین المللی ISO 19011 : 2018 – موسسه صدور گواهینامه DQS آلمان

ISO 9001-2015-Auditor 19011-2018

 

گواهی حسن انجام کار جهت تدریس دوره آموزشی COQ – هزینه های کیفیت Cost Of Quality در مجتمع فولاد خراسان

گواهی حسن انجام کار ، برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ، منطبق با استاندارد بین المللی ISO 55001 در مجتمع فولاد خراسان (گاما : گروه آموزشی ملاصدرا بوشهر ، مرکز آموزش های تخصصی صنایع ایران)

ISO 55001-COQ-gamma

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 شرکت پیشگامان تولید سما

ISO 9001 TC PTS

گواهینامه رسمی ممیزی مطابق استاندارد ISO 19011 : 2018 برای صلاحیت و مجوز انجام ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 از موسسه صدور گواهینامه DQS آلمان

Hossein-Abdi-IATF Audit

 

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی، دوره آموزشی مبانی مدیریت، دوره آموزشی تعویض تک دقیقه ای قالب SMED و دوره آموزشی الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO TS 16949 : 2016 برای مدیران، کارشناسان و سرپرستان شرکت توس فورجینگ

toos forging tc

toos forging-tc

 

گواهی حسن انجام کار (توصیه نامه) ارائه خدمات مشاوره پیاده سازی، استقرار و اخذ گواهینامه الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 شرکت پیشگامان تولید سما

IATF C PTS

 

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی سرپرستی برای مدیران و سرپرستان شرکت رای صنعت توس

raysanat

تقدیر نامه از انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد به پاس سخنرانی در پنجمین دوره همایش کیفیت و صنایع تولیدی (و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی گسترش عملکرد کیفیت QFD)

ferdowsi

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED برای پرسنل شرکت های مختلف استان خراسان رضوی، مشهد و استان خراسان جنوبی در محل موسسه آموزشی سامانه کیفیت شرق – ۱۳۹۲

SMED-sksh

 

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی تکنیک SMED تعویض تک دقیقه ای قالب Single Minute Exchange Of Dies شرکت ریزان فلز توس

smed t c-rizan felez

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی اصول، مبانی و مفاهیم حلقه های کیفیت و روش های فعالیت اثربخش آن در سازمان ها

qcc endorse

 

توصیه نامه تدریس دوره آموزشی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 شرکت پیشگامان تولید سما

IATF TC PTS

 

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی تکنیک های کاهش زمان آماده سازی، SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب تولید موسسه آموزشی سامانه کیفیت شرق – ۱۳۹۴

SMED-Samane keyfiat

 

گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016  از DQS آلمان

Hossein abdi

 

 

گواهینامه ممیزی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO TS 16949 2009 از آکادمی IMQ ایتالیا

AUDIT 001

 

گواهینامه دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت

Management Principles

 

گواهینامه دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

OHSAS 18001 001

 

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008 شرکت رای صنعت

ISO 9001 2008 TC RAY SANAT

 

گواهینامه دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی Organizational Knowledge Management

knowledge management-9001

 

گواهینامه دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵   –   ISO 14001 : 2015

گواهینامه دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸  –  ISO 45001 : 2018

 

گواهینامه دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار ۵S – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

five 5s -fani herfei

 

گواهینامه دوره آموزشی سیستم مدیریت نگهداری تعمیرات پیشگیرانه Preventive Maintenance

pm