حسین عبدی در رسانه ها

یادداشت ها، مقاله ها و مصاحبه های حسین عبدی در روزنامه های سراسری و نشریات تخصصی کشور :

 

مقاله ضرورت های به کارگیری مدیریت استراتژیک و روش های انتخاب استراتژی ها در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ یکشنبه ۹۲/۱۲/۲۵ – صفحه مدیران

donyaye eghtesad01

 

افزایش بازدهی با رتبه‌بندی مهارت‌ها متن مصاحبه گروه مدیریت صنعتی روزنامه گسترش صمت با حسین عبدی، سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۵

efficiency-interview-hossein abdi

 

 

مقاله رویکرد سیستماتیک به وصول مطالبات سازمان در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۳/۰۱/۳۱ – صفحه مدیران

donyaye eghtesad03

یادداشت با عنوان بهبود فرآیندهای تولیدی و کسب و کار در روزنامه گسترش صمت مورخ ۹۵/۰۱/۳۰

۹۵۰۱۳۰-gostaresh samt

 

مقاله آسیب شناسی فرآیند حل مسائل و رفع مشکلات در سازمان ها و عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۴/۰۱/۲۰ – صفحه مدیران

940120-capa

 

۹۴۰۱۲۰-capa-de

مقاله مدیریت نقدینگی در کسب و کار – روزنامه گسترش صمت (صنعت ، معدن و تجارت) مورخ پنجم خردادماه ۱۳۹۵

gostaresh samt-abdi-13950312

مقاله ضرورت های به کارگیری مدیریت استراتژیک و روش های انتخاب استراتژی ها در نشریه اخبار مهندسی صنایع کشور

iien.ir

 

 

بهترین شیوه مدیریت واحدهای صنعتی کدام است؟ متن مصاحبه روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

interview gostaresh samt

 

مدیریت نظارت، پل عبور از رکورد – متن مصاحبه گروه صنایع زیرساختی روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت ) با حسین عبدی ، سه شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵

۹۵۰۳۲۵-p05

 

یادداشت در صفحه صنایع زیرساختی – استراتژی ها و تاکتیک های عملیاتی کسب و کار – روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) سه شنبه هشتم تیرماه ۱۳۹۵

gostaresh samt 950408

یادداشت در صفحه مدیریت صنعتی – معجونی فوق العاده برای گذر از دوران رکود – روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) سه شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵

۹۵۰۴۲۲-p05

مصاحبه گروه صنعت روزنامه گسترش صنعت با حسین عبدی : مدلی کارآمد برای کاهش هزینه های تولید – شنبه ۲۳ مرداد ۹۵

gostaresh samt-cost reducing-01

 

مصاحبه گروه مدیریت صنعتی روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی : گره اجرایی صفر تا صد پروژه های ایران –  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

gostaresh-samt-abdi-950631

مصاحبه روزنامه اصفهان زیبا با حسین عبدی با موضوع هوشیاری مدیریتی برای برون رفت از مشکلات صنعتی – شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷۰۶۲۴-Esfahan Ziba