الگوی پشتیبانی تحلیل و تصمیم گیری برای اولویت بندی و انتخاب تنظیمات و ست آپ ایستگاه های تولیدی جهت اجرای پروژه تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED

بر مبنای مجموعه ای از تحقیقات انجام شده، می توان نتیجه گیری کرد که بیشتر شرکت ها روش SMED را برای ست آپ ها و تنظیمات دستگاه هایی انتخاب شده و مشخص، انجام می دهند. در اینجا مدلی برای انتخاب ست آپ ها ارائه شده تا برای تحلیل SMED مورد استفاده قرار گیرد. معیارهای به کار رفته در این مدل که بر اساس نتایج این تحقیقات، انتخاب شده به صورت زیر می باشند.

منظور از ست آپ در این نوشته هر نوع فعالیت برای تغییر خط تولید، تعویض قالب، راه اندازی ابتدای عملیات و . . . می باشد.

 

  1. ست آپ مربوط به دستگاهی است که گلوگاه می باشد

این خیلی مهم است که کاهش زمان ست آپ برای ماشین ها و دستگاه هایی باشد که باعث می شوند ما نتوانیم در زمان مقرر و به مقداری که مشتری سفارش داده است تولید کنیم. حجم تولید شرکت با حجم و آمار تولید گلوگاه برابر است و هر چه قدر این ایستگاه توقف داشته باشد به همان میزان از آمار تولید و ارسال شرکت کاسته خواهد شد.

  1. زمان تنظیمات و ست آپ دستگاه

پیش از همه موارد، ست آپ هایی باید بهبود یابند که طولانی ترین زمان ها را دارا هستند.

  1. تناوب و تکرار ست آپ ماشین آلات

ست آپ های با تکرار و تناوب بالاتر، در مجموع زمان بیشتری صرف می کنند. ممکن است یکی از ست آپ ها زمانی کوتاه تر داشته باشد اما تناوب آن ست آپ آن قدر هست که مجموع زمان هدر رفته در کل انجام تنظیمات، از ست آپ های طولانی تر اما با تناوب کمتر، بیشتر می شود.

  1. دسترسی به رویه ها و دستورالعمل های انجام ست آپ و تنظیمات

قطعا این مسئله مهم است که از تکرارپذیری فرآیند تنظیمات و انجام صحیح آن ها در دفعات مختلف اطمینان یابیم. این امر زمانی محقق می شود که دستورالعمل های مورد نیاز برای انجام تنظیمات موجود بوده و در دسترس پرسنل مسئول انجام ست آپ می باشند.

 

توضیحات هر یک از عوامل و معیارها در جدول پایین آمده است.

 

جدول شرح معیارهای اولویت بندی و انتخاب دستگاه برای تحلیل و اجرای SMED

معیار شرح وضعیت امتیاز
۱ Bn Bottleneck این ماشین و ایستگاه کاری، گلوگاه می باشد؟ بله

۵

خیر ۱
۲ St Setup time زمان ست آپ، چه قدر است؟ بیشتر از ۸ ساعت ۵
۴ تا ۸ ساعت ۴
۱ تا ۴ ساعت ۳
۱۰ تا ۶۰ دقیقه ۲
کمتر از ۱۰ دقیقه ۱
۳ Sf Setup frequency تعداد و تناوب ست آپ، به چه مقدار می باشد؟ بیشتر از ده بار در روز ۵
چند بار در یک روز ۴
حداکثر یک بار در روز ۳
یک بار در هفته ۲
به ندرت ۱
۴ Ap Accessibility to procedure دستورالعمل های انجام ست آپ، موجود و در دسترس می باشد؟ رویه اجرایی ست آپ، تهیه نشده و موجود نیست ۵
دستورالعمل های اجرایی ست آپ، در دسترس پرسنل می باشد ۱

لازم به گفتن است که شما می توانید موارد تعریف شده در ستون وضعیت و نحوه امتیاز دادن به شرایط هر یک از عوامل و معیارها را با توجه به فرآیند ساخت و خط تولید محصولات خود تغییر داده و بازتعریف نمایید.

 

smed-ios-excel

 

اهمیت توسعه و بهبود هر یک از ست آپ ها برای شرکت را می توان تابعی از هر یک از عوامل فوق دانست که به صورت کلی در فرمول و معادله زیر نشان داده شده است.

IOS = Importance Of Setup = f ( Bn, St, Sf, Ap )

هر یک از معیارهای مشخص شده بالا، میزان متفاوتی در شاخص کل اهمیت ست آپ دارند. برای شناسایی اهمیت هر یک از عوامل و معیارها گروهی از خبرگان شامل ده نفر کارشناسان و صاحبنظران فعال در صنعت خودروسازی و صنایع هوایی، مورد پرسش و نظرسنجی قرار گرفته اند. در این تحقیق از کارشناسان خواسته شده که هر یک از معیارها را ارزیابی کرده و عوامل تأثیرگذار را دو به دو مقایسه نمایند. نتایج به دست آمده از تحلیل اطلاعات و داده های دریافت شده در معادله ریاضی زیر نشان داده شده است.

IOS = 0.41Bn+0.34St+0.16Sf+0.09Ap

 

اهمیت و ضرورت پرداختن به هر یک از ست آپ ها و تنظیمات دستگاه ها برای بهبود و توسعه، مطابق فرمول ارائه شده بالا قابل محاسبه می باشد، به طوری که با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط هر یک از چهار عامل و معیار مربوط به یک دستگاه، می توان به ست آپ آن ماشین، عددی مابین ۱ (کمینه مجموع امتیازها) تا ۴ (بیشینه) نسبت داد. نتایج خروجی این تحلیل و محاسبه امتیاز تنظیمات هر یک از ایستگاه های تولیدی به شرکت کمک می کند تا یک اولویت بندی منطقی برای دستگاه های مختلف انجام دهد. سپس به انجام تحلیل ها و بررسی های لازم بپردازد تا اجرای تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED را در دستور کار خود قرار دهد.

 

IOS-SMED

Reference

The Investigation of Setups and Development of Decision Support Model for Setups Selection to SMED Analysis

Katarzyna Antosz, Ph.D. & Dorota Stadnicka, Ph.D. Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology

445 بار تاکنون این مطلب بازدید شده است 5 بار امروز این مطلب مطالعه شده است
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *