ISO 9000 2005

دانلود متن کامل استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO 9000 ، مبانی و واژگان

8+

ISO 9000 2005 : Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

مجموعه استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ بدین منظور تهیه گردیده اند تا سازمان ها را از هر نوع و اندازه ای که باشند در استقرار و اجرای موثر سیستم های مدیریت کیفیت یاری دهند. برای درک صحیح و فهم عمیق هر یک از استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ مانند ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۹۰۰۴ و دیگر استانداردهای حاوی الزامات یا استانداردهای راهنما بسیار بهتر و بلکه واجب است که اصطلاحات، مفاهیم و مبانی استانداردهای مدیریتی را به صورت جامع و مانع بدانیم.

هر فردی که در حوزه سیستم های مدیریتی و استانداردهای مدیریت کیفیت مشغول به فعالیت می باشد اعم از مدیران و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت در سازمان ها و همچنین مشاوران و دیگر کسانی که مرتبط هستند این فرض را بر خود قطعی بدانند که زبان مشترک این استانداردها را بدانند و درک کنند. استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۰ ، مبانی و واژگان، مبانی سیستم های مدیریت کیفیت را تشریح و اصطلاحات مربوط به سیستم های مدیریت کیفیت را تعیین می کند. بندها و اجزاء استاندارد و فایل متن کامل این استاندارد در ادامه ارائه می گردد.

 

بندهای استاندارد

۱ – هدف و دامنه کاربرد

۲ – مبانی سیستم های مدیریت کیفیت

۲ – ۱-  دلایل وجودی سیستم های مدیریت کیفیت

۲ – ۲-  الزامات سیستم های مدیریت کیفیت و الزامات / خواسته های مربوط به محصولات

۲ – ۳-  رویکرد سیستم های مدیریت کیفیت

۲ – ۴-  رویکرد فرآیندی

۲ – ۵-  خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت

۲ – ۶-  نقش مدیریت رده بالا در سیستم مدیریت کیفیت

۲ – ۷-  مستندسازی

۲ – ۸-  ارزیابی سیستم های مدیریت کیفیت

۲ – ۹-  بهبود مداوم

۲ – ۱۰-  نقش فنون آماری

۲ – ۱۱-  سیستم های مدیریت کیفیت و سایر محورهای سیستم مدیریت

۲ – ۱۲-  رابطه بین سیستم های مدیریت کیفیت و الگوهای تعالی

 

۳ –  اصطلاحات و تعاریف

۳ – ۱ –  اصطلاحات مربوط به کیفیت

۳ – ۲ –  اصطلاحات مربوط به مدیریت

۳ – ۳ –  اصطلاحات مربوط به سازمان

۳ – ۴ –  اصطلاحات مربوط به فرآیند و محصول

۳ – ۵ –  اصطلاحات مربوط به ویژگی ها

۳ – ۶ –  اصطلاحات مربوط به انطباق

۳ – ۷ –  اصطلاحات مربوط به مستندسازی

۳ – ۸ –  اصطلاحات مربوط به بررسی

۳ – ۹ –  اصطلاحات مربوط به ممیزی

۳ – ۱۰ –  اصطلاحات مربوط به مدیریت کیفیت در مورد فرآیندهای اندازه گیری

پیوست الف (اطلاعاتی) –  روش به کار رفته در تهیه واژگان

 

فایل متن استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت  ISO 9000  – مبانی و واژگان

ویرایش استاندارد : ۲۰۰۵

فرمت :  pdf

حجم :   ۵۹۵KB

سازمان منتشر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران

دانلود :    ISO 9000 2005

 

Evolution_of_ISO_9000_series

 

5495 بار تاکنون این مطلب بازدید شده است 1 بار امروز این مطلب مطالعه شده است
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *