مشاوره سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949:2016
پروژه مشاوره IATF 16949

سیستم مدیریت کیفیت خاص صنعت خودرو IATF 16949 : 2016  بر پایه اصول هفت‌گانه مدیریت کیفیت، بنا نهاده شده است که می تواند به صورتی موثر توسط مدیریت شرکت مورد استفاده واقع گردد و سازمان را به سوی عملکردی بهبودیافته هدایت کند.

به عبارتی استقرار این استاندارد به معنای جهت گیری سازمان به سمت تحقق یافتن این اصول است :
 1. تمرکز بر مشتری
 2. رهبری
 3. مشارکت کارکنان
 4. رویکرد فرآیندی
 5. بهبود مستمر
 6. تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
 7. مدیریت ارتباطات

سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 : 2016 الزاماتی را برای سیستم مدیریت کیفیت مشخص می کند که می‌توان از آن برای کاربردهای داخلی سازمان، برای صدور گواهینامه و یا برای مقاصد قراردادی استفاده نمود. سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی براساس الگوی استاندارد بین المللی IATF 16949 : 2016 با رویکرد کاهش ضایعات و دوباره کاری ها، پیشگیری از بروز خطا و اشتباه و بهبود مستمر کیفیت محصول و خدمات تعیین شده است که جهت تامین نیازها و ضرورت های مدیریتی و عملیاتی خودروسازان و تأمین کنندگان آنها تدوین گردیده است.

استاندارد IATF 16949 : 2016  از الزامات فنی تخصصی‌تری نسبت به سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015  سود می جوید. از جمله الزامات فنی این سیستم می توان به MSA تجزیه تحلیل سیستم های اندازه گیری، APQP  طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول،  SPC کنترل آماری فرآیند،  FMEA تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی و آثار آن،  PPAP فرآیند تایید قطعات تولیدی،  COQ هزینه های کیفیت و . . . اشاره نمود.

ممیزی داخلی و مشاوره سیستم کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 شرکت آذین فورج

ممیزی داخلی و مشاوره سیستم کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 در شرکت آذین فورج

 

در زنجیره تأمین قطعات خودرو، کلیه شرکت ها بایستی با اجرای صحیح و واقعی سیستم های مدیریت کیفیت، به اهداف اصلی آن که تولید محصول با کیفیت بالا و حداقل ضایعات و دوباره کاری است دست پیدا کنند. این امر باعث کاهش قیمت تمام شده محصول شده و در کنار رضایت و وفاداری مشتریان موجب بهبود عملکرد مالی شرکت و ایجاد حاشیه سود مناسب نیز می گردد.

در زیر مراحل عمومی برای هدایت سازمان در مسیر دستیابی به صدور گواهی‌نامه IATF 16949، شرح داده شده است.
 1. تشکیل تیم و تعریف استراتژی سازمان در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت
 2. طرح ریزی و طراحی سیستم مدیریت کیفیت
 3. شناسایی و تعریف فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و طراحی شاخص های پایش فرآیندها
 4. تعریف نیازهای آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی لازم
 5. تهیه و تدوین نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت و خط مشی کیفیت
 6. تهیه و تدوین مستندات شامل روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری و فرم های مورد نیاز
 7. اجرا و استقرار سیستم مدیریت
 8. ایجاد و نگهداری سوابق و مستندسازی مطابق با رویه های تدوین شده
 9. ممیزی داخلی توسط مشاور و تربیت ممیزان داخلی
 10. انتخاب مرجع صدور گواهی نامه CB
 11. پیش ممیزی – Stage 1 توسط تیم ممیزی CB
 12. رفع مغایرت های احتمالی و تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی
 13. ممیزی نهایی – Final Stage و صدور گواهی نامه IATF

 

نیازسنجی آموزشی پروژه مشاوره IATF 16949

برگزاری این دوره های آموزشی در محل سازمان صورت می پذیرد و مشمول تعهدات پروژه توسط مشاور می باشد.

برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد در پروژه IATF 16949:2016 - شرکت پیشگامان تولید سما تولیدکننده پمپ هیدرولیک انواع خودرو

برگزاری دوره های آموزشی طی پروژه IATF 16949 در شرکت پیشگامان تولید سما تولید کننده پمپ های هیدرولیک و فرمان انواع خودرو

 • آشنایی با مفاهیم، اصول و مبانی سیستم های مدیریت کیفیت
 • الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949 : 2016
 • هفت ابزار کیفی و فنون آماری
 • تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
 • کنترل فرآیند آماری SPC
 • فرآیند طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول APQP
 • تحلیل حالات و آثار شکست FMEA
 • نگهداری تعمیرات بهره ور فراگیر TPM
 • اصول و مفاهیم عمومی کالیبراسیون
 • کنترل کیفیت عمومی
 • ممیزی الزامات سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949 : 2016 مطابق با استاندارد ISO 19011:2018

 

استانداردهای مرجع

 

صحه گذاری انجام خدمات و تحقق اهداف موضوع پروژه مشاوره IATF 16949
 • موفقیت در ممیزی نهایی و صدور گواهینامه معتبر بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 توسط موسسه صدور گواهینامه CB
مشاوره ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی به استاندارد IATF 16949:2016

پروژه مشاوره IATF 16949 – ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO TS 16949:2009 به استاندارد IATF 16949:2016

 

مروری بر پروژه مشاوره طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و الزامات خاص خودرو IATF 16949:2016 با دامنه کاربرد بند ۸-۳- طراحی و توسعه محصول (شامل الزامات توسعه محصول با نرم افزار تعبیه شده) در شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات الکترونیکی خودرو

پروژه مشاوره استقرار الزامات خاص خودرو IATF 16949:2016 با دامنه کاربرد طراحی و توسعه محصول با نرم افزار تعبیه شده در شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات الکترونیکی خودرو

پروژه مشاوره استقرار الزامات خاص خودرو IATF 16949:2016 با دامنه کاربرد طراحی و توسعه محصول با نرم افزار تعبیه شده در شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات الکترونیکی خودرو

 

اجرای پروژه مشاوره مهندسی و طراحی محصول در چارچوب اجرای الزامات بند ۸-۳- طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001 و IATF 16949 شرکت لاما الکترونیک

پروژه استقرار IATF 16949:2016 با الزامات طراحی محصول در واحد مهندسی شرکت لاما الکترونیک

پروژه استقرار IATF 16949:2016 با الزامات طراحی محصول در واحد مهندسی شرکت لاما الکترونیک

گزارش ممیزی نهایی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی و زنجیره تأمین قطعات خودرو – ISO TS 16949 : 2009 در شرکت تولید کننده قطعات لاستیکی خودرو توسط تیم ممیزی موسسه DQS آلمان

ممیزی نهایی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی - ISO TS 16949 در شرکت صنایع لاستیک توس توسط تیم ممیزی موسسه DQS

ممیزی نهایی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی – ISO TS 16949 در شرکت صنایع لاستیک توس توسط تیم ممیزی موسسه DQS

اجرای پروژه مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو تی اس ISO TS 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ (تولید کننده قطعات الکترونیکی خودرو و صنایع دیگر)

پروژه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO TS 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ تولیدکننده قطعات الکترونیکی خودرو

پروژه مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو تی اس ISO TS 16949 در شرکت شایان کاوش پاژ (تولید کننده قطعات الکترونیکی خودرو و صنایع دیگر)