حسین عبدی در رسانه ها ، نشریات و روزنامه های مدیریتی، اقتصادی و صنعتی کشور

فهرست عناوین یادداشت ها، مقاله ها و مصاحبه های روزنامه ها

اصول تفکر خلاق در حل مساله – یادداشت حسین عبدی در ستون مهارتهای مدیریتی صفحه مدیران روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

اصول تفکر خلاق در حل مسئله ، تفکر واگرا - تفکر همگرا

اصول تفکر خلاق در حل مسئله ، تفکر واگرا – تفکر همگرا

اهمیت دوراندیشی برای به روزآوری تکنولوژی تولید – مقاله حسین عبدی در روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸

انباشت سرمایه بنگاه خرید تکنولوژی جدید شرکت صنعتی تولیدی خدماتی

انباشت سرمایه بنگاه خرید تکنولوژی جدید شرکت صنعتی تولیدی خدماتی

 

چالش عدم تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات در یک سازمان – یادداشت حسین عبدی در روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ آذر ۱۳۹۸

بود یا نبود تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان در داستان چالش های مدیریتی یک کارآفرین

تناسب بین مسئولیت ها و اختیارات کارکنان – پاسخگویی را بایستی از مدیران و کارکنانی بخواهیم که به آن ها مسئولیت ها را محول کرده و متناسب با آن، اختیارات را تفویض نموده ایم

 

مصاحبه گروه صنعت روزنامه گسترش صنعت با مهندس عبدی در خصوص ارزیابی برنامه های جناب آقای شریعتمداری، وزیر پیشنهادی برای وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت – ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

مصاحبه روزنامه گسترش صمت با مهندس عبدی در خصوص ارزیابی برنامه های وزیر پیشنهادی برای وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت حسین عبدی در رسانه ها - مقاله، مصاحبه و یادداشت ها

مصاحبه روزنامه گسترش صمت با مهندس عبدی در خصوص ارزیابی برنامه های وزیر پیشنهادی برای وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت

مقاله ضرورت های به کارگیری مدیریت استراتژیک و روش های انتخاب استراتژی ها در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ یکشنبه ۹۲/۱۲/۲۵ – صفحه مدیران

مقاله حسین عبدی در روزنامه دنیای اقتصاد با موضوع ضرورت های به کارگیری مدیریت استراتژیک و روش های انتخاب استراتژی ها

مقاله حسین عبدی در روزنامه دنیای اقتصاد با موضوع ضرورت های به کارگیری مدیریت استراتژیک و روش های انتخاب استراتژی ها

 

افزایش بازدهی با رتبه‌بندی مهارت‌ها متن مصاحبه گروه مدیریت صنعتی روزنامه گسترش صمت با حسین عبدی، سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۵

مصاحبه روزنامه گسترش صمت با حسین عبدی در خصوص افزایش بازدهی و کارایی کارکنان با رتبه بندی مهارت های منابع انسانی

مصاحبه روزنامه گسترش صمت با حسین عبدی در خصوص افزایش بازدهی و کارایی کارکنان با رتبه بندی مهارت های منابع انسانی

 

 

مقاله رویکرد سیستماتیک به وصول مطالبات سازمان در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۳/۰۱/۳۱ – صفحه مدیران

مقاله رویکرد سیستماتیک به وصول مطالبات سازمان در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبدی

مقاله رویکرد سیستماتیک به وصول مطالبات سازمان در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبدی

یادداشت با عنوان بهبود فرآیندهای تولیدی و کسب و کار در روزنامه گسترش صمت مورخ ۹۵/۰۱/۳۰

یادداشت حسین عبدی در روزنامه گسترش صمت با عنوان بهبود فرآیندهای تولیدی و کسب و کار

یادداشت حسین عبدی در روزنامه گسترش صمت با عنوان بهبود فرآیندهای تولیدی و کسب و کار

 

مقاله آسیب شناسی فرآیند حل مسائل و رفع مشکلات در سازمان ها و عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۴/۰۱/۲۰ – صفحه مدیران

مقاله آسیب شناسی فرآیند حل مسائل و رفع مشکلات در سازمان ها و عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی در وب سایت دنیای اقتصاد نوشته حسین عبدی

مقاله آسیب شناسی فرآیند حل مسائل و رفع مشکلات در سازمان ها و عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی در وب سایت دنیای اقتصاد نوشته حسین عبدی

 

چرا اقدامات اصلاحی برای حل مسئله و رفع مشکلات اثربخش نیستند و مشکلات دوباره ایجاد می شوند؟ مطلبی از حسین عبدی در روزنامه دنیای اقتصاد

چرا اقدامات اصلاحی برای حل مسئله و رفع مشکلات اثربخش نیستند و مشکلات دوباره ایجاد می شوند؟ مطلبی از حسین عبدی در روزنامه دنیای اقتصاد

مقاله مدیریت نقدینگی در کسب و کار – روزنامه گسترش صمت (صنعت ، معدن و تجارت) مورخ پنجم خردادماه ۱۳۹۵

مقاله ای از حسین عبدی با عنوان اهمیت مدیریت نقدینگی در کسب و کار و جریان صحیح گردش نقدینگی در شرکت ها - روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت)

مقاله ای از حسین عبدی با عنوان اهمیت مدیریت نقدینگی در کسب و کار و جریان صحیح گردش نقدینگی در شرکت ها – روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت)

مقاله ضرورت های به کارگیری مدیریت استراتژیک و روش های انتخاب استراتژی ها در نشریه اخبار مهندسی صنایع کشور

مقاله اهمیت به کارگیری مدیریت استراتژیک و روش های انتخاب استراتژی ها- در وب سایت اخبار مهندسی صنایع کشور به قلم حسین عبدی

مقاله اهمیت به کارگیری مدیریت استراتژیک و روش های انتخاب استراتژی ها- در وب سایت اخبار مهندسی صنایع کشور به قلم حسین عبدی

 

 

بهترین شیوه مدیریت واحدهای صنعتی کدام است؟ متن مصاحبه روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

بهترین شیوه مدیریت واحدهای صنعتی کدام است؟ مصاحبه روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی

بهترین شیوه مدیریت واحدهای صنعتی کدام است؟ مصاحبه روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی

 

مدیریت نظارت، پل عبور از رکورد – متن مصاحبه گروه صنایع زیرساختی روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت ) با حسین عبدی ، سه شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵

مصاحبه گروه صنایع زیرساختی روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی با موضوع مدیریت و بهبود نظارت، پل عبور از رکورد حسین عبدی در رسانه ها - مقاله، مصاحبه و یادداشت ها

مصاحبه گروه صنایع زیرساختی روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی با موضوع مدیریت و بهبود نظارت، پل عبور از رکورد

 

یادداشت در صفحه صنایع زیرساختی – استراتژی ها و تاکتیک های عملیاتی کسب و کار – روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) سه شنبه هشتم تیرماه ۱۳۹۵

یادداشت حسین عبدی با عنوان استراتژی ها و تاکتیک های عملیاتی کسب و کار در روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت)

یادداشت حسین عبدی با عنوان استراتژی ها و تاکتیک های عملیاتی کسب و کار در روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت)

یادداشت در صفحه مدیریت صنعتی – معجونی فوق العاده برای گذر از دوران رکود – روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) سه شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵

یادداشت حسین عبدی در صفحه مدیریت صنعتی روزنامه گسترش صمت با موضوع معجونی فوق العاده برای گذر از دوران رکود

یادداشت حسین عبدی در صفحه مدیریت صنعتی روزنامه گسترش صمت با موضوع معجونی فوق العاده برای گذر از دوران رکود

مصاحبه گروه صنعت روزنامه گسترش صنعت با حسین عبدی : مدلی کارآمد برای کاهش هزینه های تولید – شنبه ۲۳ مرداد ۹۵

مصاحبه گروه صنعت روزنامه گسترش صنعت با حسین عبدی در خصوص مدلی کارآمد برای کاهش هزینه های تولید

مصاحبه گروه صنعت روزنامه گسترش صنعت با حسین عبدی در خصوص مدلی کارآمد برای کاهش هزینه های تولید

 

مصاحبه گروه مدیریت صنعتی روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی : گره اجرایی صفر تا صد پروژه های ایران –  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

مصاحبه گروه مدیریت صنعتی روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی : گره اجرایی صفر تا صد پروژه های ایران

مصاحبه گروه مدیریت صنعتی روزنامه گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) با حسین عبدی : گره اجرایی صفر تا صد پروژه های ایران

مصاحبه روزنامه اصفهان زیبا با حسین عبدی با موضوع هوشیاری مدیریتی برای برون رفت از مشکلات صنعتی – شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷

مصاحبه روزنامه اصفهان زیبا با حسین عبدی با موضوع هوشیاری مدیریتی برای برون رفت از مشکلات صنعتی حسین عبدی در رسانه ها - مقاله، مصاحبه و یادداشت ها

مصاحبه روزنامه اصفهان زیبا با حسین عبدی با موضوع هوشیاری مدیریتی برای برون رفت از مشکلات صنعتی

 

ادداشت مقاله مصاحبه روزنامه حسین عبدی