تقدیرنامه ها و گواهینامه های حسین عبدی

  • گواهی حسن انجام کار و توصیه نامه های اجرای پروژه های مشاوره مدیریت و سیستم های مدیریت کیفیت
  • تقدیرنامه های تدریس و برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی
  • گواهینامه های آموزشی

*******

 

جلسه مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با مشاوران مدیریت شهرداری جهت هم اندیشی و تقدیر و تشکر

جلسه مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با مشاوران مدیریت شهرداری جهت هم اندیشی و تقدیر و تشکر

 

گواهی تدریس دوره مجازی مدیریت دانش برای مدیران و کارکنان سازمان توسعه تجارت

گواهی تدریس دوره مجازی مدیریت دانش برای مدیران و کارکنان سازمان توسعه تجارت

 

توصیه نامه گواهی حسن انجام کار آموزش و تدریس دوره خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شهرداری مشهد

توصیه نامه و گواهی تدریس دوره خلاقیت و حل مسئله برای مدیران شهرداری مشهد به دعوت جهاد دانشگاهی

 

گواهینامه رسمی و تأیید صلاحیت انجام ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015 مطابق استاندارد بین المللی ISO 19011 : 2018 – موسسه صدور گواهینامه DQS آلمان
گواهینامه رسمی و تأیید صلاحیت انجام ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015 مطابق استاندارد بین المللی ISO 19011 : 2018 - موسسه صدور گواهینامه DQS آلمان

گواهینامه رسمی و تأیید صلاحیت انجام ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015 مطابق استاندارد بین المللی ISO 19011 : 2018 – موسسه صدور گواهینامه DQS آلمان

 

گواهی حسن انجام کار جهت تدریس دوره آموزشی COQ – هزینه های کیفیت Cost Of Quality در مجتمع فولاد خراسان
گواهی حسن انجام کار ، برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ، منطبق با استاندارد بین المللی ISO 55001 در مجتمع فولاد خراسان (گاما : گروه آموزشی ملاصدرا بوشهر ، مرکز آموزش های تخصصی صنایع ایران)
گواهی حسن انجام کار دوره آموزشی COQ - هزینه های کیفیت و دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001 در مجتمع فولاد خراسان (گاما : گروه آموزشی ملاصدرا بوشهر ، مرکز آموزش های تخصصی صنایع ایران)

گواهی حسن انجام کار تدریس دوره آموزشی COQ – هزینه های کیفیت Cost Of Quality و دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001 در مجتمع فولاد خراسان (گاما : گروه آموزشی ملاصدرا بوشهر ، مرکز آموزش های تخصصی صنایع ایران)

گواهینامه حضور در دوره آموزشی مجازی تکنیک های ساده حل مسئله از انستیتو کایزن ایالات متحده

گواهینامه دوره آموزشی مجازی روش های ساده حل مسئله از انستیتو کایزن ایالات متحده

گواهینامه دوره آموزشی مجازی حل مسئله از انستیتو کایزن ایالات متحده

 

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 شرکت پیشگامان تولید سما

ISO 9001 TC PTS

گواهینامه رسمی ممیزی مطابق استاندارد ISO 19011 : 2018 برای صلاحیت و مجوز انجام ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 از موسسه صدور گواهینامه DQS آلمان
گواهینامه رسمی ممیزی مطابق استاندارد ISO 19011 : 2018 برای صلاحیت و مجوز انجام ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 از موسسه صدور گواهینامه DQS آلمان

گواهینامه رسمی ممیزی مطابق استاندارد ISO 19011 : 2018 برای صلاحیت و مجوز انجام ممیزی داخلی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 از موسسه صدور گواهینامه DQS آلمان

 

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی، دوره آموزشی مبانی مدیریت، دوره آموزشی تعویض تک دقیقه ای قالب SMED و دوره آموزشی الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO TS 16949 : 2016 برای مدیران، کارشناسان و سرپرستان شرکت توس فورجینگ
فهرست دوره های آموزشی برگزار شده در محل شرکت توس فورجینگ توسط مهندس عبدی

فهرست دوره های آموزشی برگزار شده در محل شرکت توس فورجینگ

 

توصیه نامه برگزاری دوره های آموزشی اصول سرپرستی، مبانی مقدماتی مدیریت، تعویض تک دقیقه ای قالب SMED و سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO TS 16949 : 2016 در شرکت توس فورجینگ

توصیه نامه برگزاری دوره های آموزشی اصول سرپرستی، مبانی مقدماتی مدیریت، تعویض تک دقیقه ای قالب SMED و سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO TS 16949 : 2016 در شرکت توس فورجینگ

 

گواهی حسن انجام کار (توصیه نامه) ارائه خدمات مشاوره پیاده سازی، استقرار و اخذ گواهینامه الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 شرکت پیشگامان تولید سما
گواهی حسن انجام کار و توصیه نامه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 شرکت پیشگامان تولید سما

گواهی حسن انجام کار و توصیه نامه مشاوره سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 صادر شده توسط شرکت پیشگامان تولید سما

 

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی سرپرستی برای مدیران و سرپرستان شرکت رای صنعت توس
توصیه نامه تدریس و برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی در محل شرکت رای صنعت توس

توصیه نامه تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی – شرکت رای صنعت توس

تقدیر نامه از انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد به پاس سخنرانی در پنجمین دوره همایش کیفیت و صنایع تولیدی (و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی گسترش عملکرد کیفیت QFD)
تقدیر نامه از انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد به پاس سخنرانی در پنجمین دوره همایش کیفیت و صنایع تولیدی (و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی گسترش عملکرد کیفیت QFD)

تقدیر نامه از انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد به پاس سخنرانی در پنجمین دوره همایش کیفیت و صنایع تولیدی (و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی گسترش عملکرد کیفیت QFD)

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED برای پرسنل شرکت های مختلف استان خراسان رضوی، مشهد و استان خراسان جنوبی در محل موسسه آموزشی سامانه کیفیت شرق – ۱۳۹۲
توصیه نامه تدریس دوره آموزشی تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی تکنیک تعویض تک دقیقه ای قالب SMED

 

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی تکنیک SMED تعویض تک دقیقه ای قالب Single Minute Exchange Of Dies شرکت ریزان فلز توس
گواهی حسن انجام برگزاری دوره آموزشی تکنیک SMED تعویض تک دقیقه ای قالب Single Minute Exchange Of Dies در محل شرکت ریزان فلز توس

گواهی حسن انجام برگزاری دوره آموزشی تعویض تک دقیقه ای قالب Single Minute Exchange Of Dies – شرکت ریزان فلز توس

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی اصول، مبانی و مفاهیم حلقه های کیفیت و روش های فعالیت اثربخش آن در سازمان ها

qcc endorse

 

توصیه نامه تدریس دوره آموزشی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 شرکت پیشگامان تولید سما
توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 شرکت پیشگامان تولید سما تولید کننده پمپ هیدرولیک انواع خودرو

توصیه نامه تدریس دوره آموزشی IATF 16949 : 2016 شرکت پیشگامان تولید سما

 

تقدیرنامه برگزاری دوره آموزشی تکنیک های کاهش زمان آماده سازی، SMED – تعویض تک دقیقه ای قالب تولید موسسه آموزشی سامانه کیفیت شرق – ۱۳۹۴

SMED-Samane keyfiat

 

گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016  از DQS آلمان
گواهینامه دوره آموزشی الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016 از DQS آلمان

گواهینامه دوره آموزشی الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016  از DQS آلمان

 

 

گواهینامه ممیزی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO TS 16949 2009 از آکادمی IMQ ایتالیا

AUDIT 001

 

گواهینامه دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت
تقدیرنامه ها و گواهینامه های حسین عبدی - گواهینامه دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت Management Principles

گواهینامه دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت

 

گواهینامه دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001
گواهینامه دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

گواهینامه دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

 

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008 شرکت رای صنعت
توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 شرکت رای صنعت

توصیه نامه برگزاری دوره آموزشی ایزو ISO 9001 شرکت رای صنعت

 

گواهینامه دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی Organizational Knowledge Management
گواهینامه دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی Organizational Knowledge Management

گواهینامه دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی Organizational Knowledge Management

 

گواهینامه دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵   –   ISO 14001 : 2015
گواهینامه دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵   -   ISO 14001 : 2015

گواهینامه دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵   –   ISO 14001 : 2015

تقدیرنامه مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی معاونت برنامه ریزی شهرداری - حسین عبدی مشاور مدیریت شهرداری مدرس دوره های آموزشی مدیریت در سازمان های دولتی

تقدیرنامه مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری

 

گواهینامه دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸  –  ISO 45001 : 2018
تقدیرنامه ها و گواهینامه های حسین عبدی - گواهینامه دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸  -  ISO 45001 : 2018

گواهینامه دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸  –  ISO 45001 : 2018

 

گواهینامه دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار ۵S – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
گواهینامه دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار ۵S - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

گواهینامه دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار ۵S – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

گواهینامه دوره آموزشی سیستم مدیریت نگهداری تعمیرات پیشگیرانه Preventive Maintenance
گواهینامه دوره آموزشی سیستم مدیریت نگهداری تعمیرات PM

گواهینامه دوره آموزشی سیستم مدیریت نگهداری تعمیرات PM

 

تقدیرنامه ها و گواهینامه های حسین عبدی