سرفصل ها، محتوا و شرایط برگزاری دوره آموزشی مبانی مدیریت

آموزش مبانی مدیریت  (در دو سطح اصول مدیریت مقدماتی و پیشرفته)

برگزاری دوره آموزشی مبانی مدیریت به صورت آنلاین (مجازی) امکان‌پذیر می باشد

 

***

 

محتوا و شرایط برگزاری دوره آموزشی مبانی مقدماتی مدیریت

مدت دوره :   ۱۶  ساعت تاریخ برگزاری : طی چهار روز
بهای تدریس :        تومان برای هر روز  
اهداف برگزاری

– به روزآوری دانسته های مدیریتی مدیران سازمان از دانش مدیریت

– بهبود سطح مهارت‌های ادراکی، انسانی و مدیریتی در به کارگیری دانش

سرفصل ها و مطالب دوره

 1. تعریف جایگاه و نحوه ایفای موثر نقش مدیریتی در سازمان
 2. تشریح اصول چهارده‌گانه مدیریت
 3. شرح مهارت‌ها و توانمندی‌های بایسته یک مدیر شامل مهارت‌های مدیریتی، انسانی و تکنیکال
 4. نحوه برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی توسط مدیران در اجرای فعالیت‌ها و تحقق اهداف

·         کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی (کسب تسلط در اجرای فرآیند برنامه‌ریزی)

 1. شرح روش‌های سازمان‌دهی نیروهای انسانی و تقسیم کار
 2. یادگیری سیستم‌های کنترل و نحوه نظارت بر نیروهای تحت مدیریت
 3. توضیح روش های توسعه مهارت های کارکنان و توانمندسازی آنها
 4. مرور روش‌های انگیزش شغلی پرسنل و ارتقاء روحیه کاری آنها
 5. توضیح مبانی اصلی مدیریت رفتار سازمانی
 6. ارتقاء مهارت حل مسئله مدیران از طریق آشنایی با رویکردهای حل مسئله، تکنیک‌های تصمیم‌گیری و اقدامات اصلاحی

·         کارگاه آموزشی حل مسئله و تصمیم‌گیری

 1. ارائه تکنیک‌های کاربردی مدیریت تعارض و حل موضوعات مورد اختلاف بین پرسنل
 2. آشنایی با روش‌های رفع موانع فردی و سازمانی خلاقیت و نوآوری کارکنان
 3. جلب مشارکت کارکنان جهت ارائه پیشنهادهای بهبود و رفع مشکلات کاری
 4. آموزش اصول مستندسازی، گزارش‌نویسی و تهیه گزارش‌های مدیریتی

·         کارگاه آموزشی گزارش‌نویسی

 1. آشنایی با اصول و مبانی ترویج کار تیمی و نحوه ایجاد فضای همکاری و کار گروهی
 2. رویکرد صحیح تفویض اختیار به کارکنان
 3. به‌کارگیری رویکردهای سازنده در تعامل با کارکنان و ایجاد زمینه رعایت کدهای اخلاقی در محل کار
 4. اصول اعمال نفوذ و رهبری کارکنان سازمان

·         کارگاه آموزشی توسعه مهارت های رهبری

 1. تشریح اصول مدیریت جدید و مدرن در مدیریت امروز سازمان‌ها
 2. آسیب شناسی انجام وظایف مدیریتی و بررسی مشکلات رایج در شرکت‌ها

·         آزمون کتبی

·         پاسخ به پرسش‌ها

تعیین سطح یادگیری و ارزیابی اثربخشی آموزشی

– هماهنگی و برنامه ریزی انجام یک آزمون ساده کتبی و سنجش سطح یادگیری فراگیران در درک مفاهیم و مبانی مدیریت

– اجرای پروسه سنجش اثربخشی دوره آموزشی مطابق مدل چهارسطحی کرک پاتریک شامل :

·         سطح یک : واکنش،

·         سطح دو : یادگیری،

·         سطح سه : رفتار و

·         سطح چهار : نتیجه

معیارهای اثربخشی آموزش در سطوح چهارگانه

– سطح ۱ : واکنش

داشتن واکنش مثبت نسبت به دوره برگزار شده شامل فضای آموزش، مدرس، جزوه و محتوای دوره

– سطح ۲ : یادگیری

کسب نمره بالاتر از متوسط در آزمون کتبی (برای این افراد گواهینامه حضور و گذراندن دوره صادر می شود)

– سطح ۳ : رفتار

·         مشاهده تغییر در رفتارهای مدیریتی فراگیران در محیط کار،

·         ارزیابی مافوق مستقیم و گزارش مشاهده محسوس تغییر در نگرش و رویکرد کاری فرد

·         تحول در انجام فعالیت ها، کارها و وظایف شغلی مطابق آموزه های دریافت شده

·         استفاده از ادبیات و به کارگیری اصطلاحات و واژگان به کار رفته در دوره آموزشی

– سطح ۴ : نتیجه

مقایسه شاخص های عملکردی قابل اندازه گیری در مقاطع پیش و پس از برگزاری دوره

منابع و امکانات برگزاری دوره آموزشی

– محیط فیزیکی مناسب تشکیل کلاس متناسب با تعداد نفرات

– تجهیزات آموزشی : ویدئوپروژکتور، وایت بورد، سیستم صوتی (در صورت نیاز)، رایانه

– محتوای آموزشی : فایل ارائه کلاسی (جزوه آموزشی)

– تنظیم مناسبات و رعایت پروتوکل های بهداشتی

منابع و مراجع

– هنری مینتزبرگ

– مهدی الوانی

– استفان رابینز

– فرد آر دیوید

– انتشارات مدرسه کسب و کار هاروارد

– علی رضاییان

متدهای آموزش

– سخنرانی، ارائه مفاهیم و مبانی، تشریح مدل ها

– تکرار، جمع بندی، بازآموزی و پرسش های متعدد از فراگیران و جلب مشارکت آنها

– ارائه مثال، موردکاوی

– به کارگیری استدلال قیاسی و استدلال استقرایی در تشریح مدل ها و الگوهای مدیریت

– کارگاه آموزشی، ارائه تمرین و انجام آن در کلاس، بررسی نتایج و دادن بازخورد و اصلاح کارهای انجام شده

– هماهنگی و توجیه تعدادی از افراد حاضر در دوره برای اجرای سناریوهای از پیش طراحی شده

 

 

 

 

***

تدریس دوره آموزشی مبانی مدیریت، شرکت ایفا سرام، اردکان، یزد

تدریس دوره آموزشی مبانی مقدماتی مدیریت و دوره توسعه مهارت های رهبری

تدریس دوره آموزشی مبانی مدیریت، شرکت ایفا سرام، اردکان، یزد

 

دوره آموزشی مبانی مقدماتی مدیریت و دوره توسعه مهارت های رهبری - شرکت سیمان شرق

حسین عبدی – دوره آموزشی مبانی مدیریت ، شرکت سیمان سفید شرق

 

برگزاری دوره آموزشی اصول مدیریت در شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تدریس دوره آموزشی مبانی مقدماتی مدیریت و دوره آموزشی مهارت های رهبری در شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تدریس دوره آموزشی مبانی مدیریت در شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی