دوره آموزشی مبانی مدیریت
آموزش مبانی مدیریت در دو سطح اصول مدیریت مقدماتی  و اصول مدیریت پیشرفته

 

مدت دوره : ۱۶ ساعت (تا ۲۴ ساعت)
تاریخ برگزاری : در دو روز (تا سه روز)
اهداف برگزاری دوره آموزشی مبانی مدیریت چیست؟
 • تسلط مدیران ارشد و میانی سازمان به رویکردهای اجرایی و نظری مدیریت
 • ارتقاء مهارت های عملی و اجرایی مدیران
 • به روز کردن دانش مدیریتی مسئولان و مدیران
در این دوره چه می آموزید؟
 1. نظریه ها و تئوری های مدیریت
 2. ارائه متدهای سیستماتیک برنامه ریزی کلان و مدیریت استراتژیک سازمان
 3. آشنایی با روش های برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی
 4. سازماندهی منابع انسانی، آشنایی با انواع مختلف ساختارها و نمودارهای سازمانی متداول و ویژگی های آن ها
 5. ارائه روش ها و سیستم های مختلف كنترل ونظارت و طراحی یک سیستم کنترلی اثربخش در حوزه تحت مدیریت
 6. آشنایی با سیستم های گردآوری داده ها، تحلیل اطلاعات و نحوه نموداری کردن داده های عملکرد برای گزارش به مدیریت
 7. متدهای بهبود انگیزه شغلی پرسنل
 8. اصول رهبری و نفوذ در پرسنل و توسعه مهارت های رهبری
 9. اهمیت وجود یک سیستم ارتباطی موثر در سازمان یا واحد و آشنایی با روش طراحی سیستم ارتباطات سازمانی
 10. آشنایی با روش های تصمیم گیری و بهبود مهارت های تصمیم گیری مدیران
 11. ارائه تکنیک های مدیریت تعارض و آشنایی با سطح مناسب تعارض در سازمان جهت بهبود اثربخشی عملکرد منابع انسانی
 12. روش های ایجاد خلاقیت در سازمان و آشنایی با موانع نوآوری و خلاقیت فردی و سازمانی
 13. ارائه اصول کلی کار تیمی و آشنایی با تکنیک های موثر مدیریت زمان
 14. آشنایی با سیستم ها و تکینک های نوین در عرصه مدیریت
دوره آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

دوره آموزشی مبانی مدیریت، برای مدیران ارشد، مدیران میانی، سرپرستان و کارشناسان ارشد واحدهای صفی و ستادی سازمان های تولیدی و خدماتی، پیشنهاد می گردد.