محتوا و شرایط برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی

آموزش و تدریس دوره اصول سرپرستی - سرفصل ها و طرح درس

مدت دوره آموزش مدیریت :  ۱۴ ساعت تاریخ برگزاری : با هماهنگی سازمان
تدریس مدیریت و برگزاری دوره و کارگاه آموزشی اصول سرپرستی به صورت آنلاین – مجازی امکان‌پذیر می باشد
اهداف برگزاری دوره آموزش اصول سرپرستی (اهداف دانشی و اهداف مهارتی)

پست‌های رده‌های مختلف در ساختار سازمانی، نیاز به مقادیر متفاوتی از مهارت‌های ادراکی، مدیریتی و تکنیکی دارند. سرپرستان، تنها اعضای لایه‌های چارت سازمانی می‌باشند که نیاز کامل به دریافت و به‌کارگیری هر سه نوع مهارت‌ها را دارند.

نمودار ارتباط مهارت های مدیریتی، انسانی و فنی با رده مدیران ارشد، مدیران میانی و سرپرستان سازمان

نمودار ارتباط مهارت های مدیریتی، انسانی و فنی با رده مدیران ارشد، میانی و سرپرستان

سرپرست‌های سازمان که در عرصه علوم مدیریت بین‌الملل به آنها First Line Manager یا همان مدیران خط مقدم گفته می‌شود، نقش به‌سزایی در تحقق اهداف عملیاتی سازمان دارند و عامل مهمی در تحقق اهداف تجاری و سازمانی شرکت، به شمار می‌آیند.

از همین رو ارتقاء دانش و مهارت‌های اجرایی سرپرستان و بهبود عملکرد آنها در لایه مدیران میانی، گامی مهم در سیستماتیک کردن اداره امور در لایه‌های پایینی سازمان می‌باشد. این مهم، هدف اصلی حضور در دوره مهارت های سرپرستی می‌باشد.

بهبود راندمان و افزودن بر سطح و میزان بهره‌وری فرآیندهای عملیاتی سازمان به‌واسطه ارتقاء مهارت‌های اجرایی سرپرستان و بهبود عملکرد آنها، روی می‌دهد و این نیز، از دیگر اهداف اساسی برگزاری این دوره آموزشی می باشد.

مخاطبان :

مدیران ارشد ☑      مدیران میانی ☑       سرپرستان و کارشناسان ارشد ☑          کارشناسان ☐         کارکنان ☐

شایستگی‌های پایه (پیش نیازها) : دوره مقدماتی اصول سرپرستی ، پیش نیاز دوره پیشرفته آموزش اصول سرپرستی می باشد.
سرفصل ها ، محتوا و مطالب دوره اصول سرپرستی :
 1. تعریف نقش و تشریح وظایف شغلی پیشرفته، مدرن و به روز سرپرست
 2. شرح مهارت‌ها و توانمندی‌های بایسته یک سرپرست
 3. نحوه برنامه‌ریزی عملیاتی توسط سرپرست در اجرای فعالیت‌های محوله و تحقق اهداف تعیین شده از سوی مدیران

·         کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی (کسب تسلط در تعریف و تعیین سه جزء اساسی فرآیند برنامه‌ریزی)

 1. شرح روش‌های مربیگری کردن در سازمان توسط سرپرست ها و ارتقاء عملکرد کارکنان
 2. تشریح سیستم‌های کنترل عملکرد کارکنان و نحوه نظارت بر نیروهای تحت سرپرستی
 3. نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها با هدف اندازه گیری، پایش و بهبود عملکرد واحد و کارکنان
 4. روش های توسعه مهارت ها و دانش کارکنان تحت نظر و توانمندسازی آنها
 5. روش‌های افزایش انگیزش شغلی پرسنل و ارتقاء روحیه کاری آنها
 6. ارتقاء مهارت حل مسئله سرپرستان از طریق آشنایی با رویکردهای حل مسئله و تکنیک‌های تصمیم‌گیری

·         کارگاه آموزشی حل مسئله و تصمیم‌گیری

 1. ارائه تکنیک‌های مدیریت تعارض و حل مسایل ارتباطی کارکنان با هم
 2. آشنایی با اصول مستندسازی، آموزش گزارش‌نویسی و نحوه تهیه گزارش‌های مدیریتی
·         کارگاه آموزشی گزارش‌نویسی
 1. آشنایی با هوش هیجانی و تکنیک های عملی مدیریت احساسات و هیجانات خود و کارکنان
 2. توسعه مهارت‌های رهبری سرپرستان
 3. تشریح اهمیت دانش در مدیریت و عملیات امروز سازمان‌ها و توضیح مفاهیم و مبانی مدیریت دانش سازمانی
 4. تشریح مبانی رفتار سازمانی و به‌کارگیری برای اداره و مدیریت رفتار سازمانی پرسنل
 5. توضیح نحوه ایجاد فضای مساعد برای نوآوری و خلاقیت کارکنان
 6. به‌کارگیری رویکردهای سازنده در تعامل با کارکنان و ایجاد زمینه رعایت خط مشی و کدهای اخلاقی در محل کار
 7. آشنایی با اصول و مبانی ترویج کار تیمی و نحوه ایجاد فضای همکاری و کار گروهی
 8. تشریح روش های ایجاد و مدیریت تغییرات در محیط کار
 9. آموزش تکنیک‌های ساده اما کارآمد مدیریت زمان
 10. آسیب شناسی انجام وظایف سرپرستی و بررسی مشکلات رایج در شرکت‌های ایرانی

·         نمایش فیلم

·         نقش آفرینی با سناریوی از پیش تعریف و هماهنگ شده

·         اجرای بازی توسعه مهارت های مدیریتی (در فصل انگیزش و فصل رهبری)

·         پاسخ به پرسش‌ها

·         آزمون کتبی

·         ارائه منابع کمکی شامل کتاب و معرفی وب سایت

آزمون کتبی در دوره های مدیریتی و آموزش اصول سرپرستی در شرکت انتشارات کاگو

آزمون کتبی در دوره آموزشی اصول سرپرستی در شرکت انتشارات کاگو

مدرس مدیریت و برگزار کننده دوره های مدیریتی و اصول سرپرستی : حسین عبدی کارشناس ارشد مدیریت (گرایش توسعه منابع انسانی)

رزومه به پیوست ارائه شده است.

طرح

جلسه‌های

درسی آموزش مدیریت و اصول سرپرستی

روز

زمان

شرح

روز اول

صبح نقش و جایگاه مدرن سرپرست و مدیر، برنامه ریزی
عصر رهبری، سازمان دهی، کنترل و نظارت، انگیزش

روز دوم

صبح گزارش نویسی، مدیریت تعارض، ارتباطات سازمانی، مدیریت زمان
عصر حل مسئله، خلاقیت، مدیریت تغییر، سرپرست موفق، آزمون کتبی
تعیین سطح یادگیری و ارزیابی اثربخشی آموزشی :

– هماهنگی و برنامه ریزی انجام یک آزمون ساده کتبی و سنجش سطح یادگیری فراگیران در درک مفاهیم پیشرفته سرپرستی

– اجرای پروسه سنجش اثربخشی دوره آموزشی مطابق مدل چهارسطحی کرک پاتریک شامل :

·         سطح یک : واکنش،

·         سطح دو : یادگیری،

·         سطح سه : رفتار و

·         سطح چهار : نتیجه

معیارهای اثربخشی آموزش سرپرستی و مبانی مدیریت در سطوح چهارگانه :

– سطح ۱ : واکنش

داشتن واکنش مثبت نسبت به دوره برگزار شده شامل فضای آموزش، مدرس، جزوه و محتوای دوره

– سطح ۲ : یادگیری

کسب نمره بالاتر از متوسط در آزمون کتبی (برای این افراد گواهینامه حضور و گذراندن دوره صادر می شود)

– سطح ۳ : رفتار

·         مشاهده تغییر در رفتارهای سرپرستی و مدیریتی فراگیران در محیط کار،

·         ارزیابی مافوق مستقیم و گزارش مشاهده محسوس تغییر در نگرش و رویکرد کاری فرد

·         تحول در انجام فعالیت ها، کارها و وظایف شغلی مطابق آموزه های دریافت شده

·         استفاده از ادبیات و به کارگیری اصطلاحات و واژگان به کار رفته در دوره آموزشی

– سطح ۴ : نتیجه

مقایسه شاخص های عملکردی قابل اندازه گیری در مقاطع پیش و پس از برگزاری دوره

منابع و امکانات برگزاری دوره آموزش مدیریت و اصول سرپرستی :

– محیط فیزیکی مناسب برگزاری دوره های مدیریتی تشکیل کلاس متناسب با تعداد نفرات

– تجهیزات آموزش مدیریت : ویدئوپروژکتور، وایت بورد، سیستم صوتی (در صورت نیاز)، رایانه

– محتوای آموزشی : فایل ارائه کلاسی (جزوه آموزشی)

– تنظیم مناسبات و رعایت پروتوکل های بهداشتی

 

منابع و مراجع آموزش مدیریت و تدریس اصول سرپرستی :

– هنری مینتزبرگ

– مهدی الوانی

– استفان رابینز

– فرد آر دیوید

– انتشارات مدرسه کسب و کار هاروارد

علی رضاییان

 

متد آموزش اصول سرپرستی :

– سخنرانی، ارائه مفاهیم و مبانی، تشریح مدل ها

– تکرار، جمع بندی، بازآموزی و پرسش های متعدد از فراگیران و جلب مشارکت آنها

– ارائه مثال، موردکاوی

– به کارگیری استدلال قیاسی و استدلال استقرایی در تشریح مدل ها و الگوهای مدیریت

– کارگاه آموزشی، ارائه تمرین و انجام آن در کلاس، بررسی نتایج و دادن بازخورد و اصلاح کارهای انجام شده

– هماهنگی و توجیه تعدادی از افراد حاضر در دوره برای اجرای سناریوهای از پیش طراحی شده

مواد و محتواهای دوره آموزش اصول سرپرستی :

·         فایل ارائه کلاسی حاوی ۲۱۴ اسلاید

که شامل مدل های مدیریت و همچنین اسلایدهای حاوی متن برای مطالعه پس از کلاس جهت خودآموزی فراگیران می باشد.

·         فیلم

·         معرفی وب سایت های معتبر

·         ارائه فهرست و عنوان کتاب های مناسب در این حوزه

بهای ارائه خدمات آموزش (قیمت دوره اصول سرپرستی) :  –
توضیحات :

o        سرفصل های ارائه شده مطابق با نظر و بازخورد سازمان کارفرما قابل اصلاح و بازنگری می باشد.

o        در روش برگزاری دوره به شیوه حضوری، در صورت رعایت پروتوکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی، محدودیتی در تعداد نفرات وجود ندارد.

 

برگزاری دوره و آموزش اصول سرپرستی و مدیریت سازمان مردم نهاد در انجمن دیابت گابریک

برگزاری دوره و آموزش اصول سرپرستی در محل سازمان مردم نهاد / NGO انجمن دیابت گابریک

 

 

دریافت هدیه از طرف مدیریت انتشارات کاگو - دوره آموزش مدیریت و کارگاه آموزشی اصول سرپرستی

دریافت هدیه از طرف مدیریت انتشارات کاگو – دوره و کارگاه آموزشی اصول سرپرستی

 

تدریس مدیریت و آموزش اصول سرپرستی در محل شرکت آریاترانسفو (سمنان – شهمیرزاد)

آموزش اصول سرپرستی در شرکت آریا ترانسفو - شهمیرزاد (استان سمنان) حسین عبدی مدرس مدیریت و دوره های مدیریتی

آموزش اصول سرپرستی در شرکت آریا ترانسفو – شهمیرزاد – سمنان

 

برگزاری دوره مجازی اصول سرپرستی برای مدیران شرکت مدیاپردازش

برگزاری دوره مجازی آموزش مدیریت و اصول سرپرستی برای مدیران شرکت مدیاپردازش

برگزاری دوره مجازی آموزش مدیریت و اصول سرپرستی برای مدیران شرکت مدیاپردازش

 

برگزاری حضوری دوره اصول سرپرستی و تدریس مدیریت برای سرپرستان در شرکت توانگران سپهر فردا - ساوه

برگزاری حضوری دوره اصول سرپرستی و آموزش مدیریت برای سرپرستان در شرکت توانگران سپهر فردا – ساوه

 

 

تدریس دوره اصول سرپرستی و مبانی مدیریت، تهران – شرکت چرخ پارس، گروه صنعتی ولی زاده

تدریس دوره اصول سرپرستی تهران شرکت چرخ پارس، دوره مبانی مدیریت و رهبری

حسین عبدی، مدرس مدیریت و برگزار کننده دوره های مدیریتی – تدریس دوره اصول سرپرستی، تهران – شرکت چرخ پارس (گروه صنعتی ولی زاده)

 

تدریس مدیریت دوره آموزشی اصول سرپرستی در شرکت سیمان شرق

تدریس دوره و آموزش مدیریت و اصول سرپرستی در محل مجتمع سیمان سفید

 

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مدیریت برای سرپرستان و مدیران مجموعه کارخانجات فرش

حسین عبدی - تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مدیریت و رهبری برای سرپرستان و مدیران مجموعه کارخانجات فرش مشهد

حسین عبدی مدرس دوره های مدیریتی – تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی برای سرپرستان و مدیران مجموعه کارخانجات فرش و ریسندگی

 

تدریس مدیریت و برگزاری دوره آموزش مدیریت و اصول سرپرستی برای مدیران و سرپرستان شرکت های صنایع پخت، پاژ قطعات خودرو، آرتمیس و

حسین عبدی - تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و دوره مبانی مدیریت و رهبری برای مدیران و سرپرستان شرکت های صنایع پخت مشهد، پاژ قطعات خودرو، آرتمیس و مشهد کرپی

حسین عبدی – تدریس مدیریت – برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی برای مدیران و سرپرستان شرکت های صنایع پخت، پاژ قطعات خودرو، آرتمیس و …

 

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مدیریت برای سرپرستان و مدیران شرکت خدمات بندری صنعت سهند – بندر امام خمینی ماهشهر

دوره آموزشی اصول سرپرستی - دوره آموزشی مبانی مدیریت و رهبری شرکت خدمات بندری بندر امام خمینی ماهشهر

دوره حضوری آموزش مدیریت و اصول سرپرستی در محل شرکت خدمات بندری بندر امام خمینی ماهشهر

 

دوره آموزش مدیریت و اصول سرپرستی پیشرفته - دوره مبانی مدیریت و رهبری پیشرفته شهرک بیوتکنولوژی و صنایع غذایی

تدریس مدیریت و برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی پیشرفته – شهرک بیوتکنولوژی و صنایع غذایی

 

تدریس دوره اصول سرپرستی و دوره آموزشی مبانی مدیریت و رهبری در شرکت چاپ و انتشارات آستان قدس

تدریس دوره اصول سرپرستی در شرکت چاپ و انتشارات قدس

 

تدریس کارگاه آموزش مدیریت و اصول سرپرستی و مدیریت در محل شرکت ریخته گری ایران خودرو - تاکستان، قزوین

کارگاه آموزش مدیریت و اصول سرپرستی و مدیریت در محل شرکت ریخته گری ایران خودرو – تاکستان، قزوین

 

برگزاری کارگاه توسعه مهارتهای سرپرستی در شرکت ایمن سهند آریا - شهرک صنعتی پرند

برگزاری کارگاه توسعه مهارتهای سرپرستی در شرکت ایمن سهند آریا – شهرک صنعتی پرند

 

برگزاری آزمون کتبی از کارکنان حاضر در دوره آموزش اصول سرپرستی شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام

برگزاری آزمون کتبی میان دوره از کارکنان حاضر در دوره آموزش اصول سرپرستی شرکت طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام

 

آموزش اصول سرپرستی برای کارکنان شرکت بهین خودرو

آموزش اصول سرپرستی برای کارکنان شرکت بهین خودرو

 

برگزاری کارگاه توسعه مهارت های سرپرستی و مدیریت شرکت چاپ نقش پرداز اسرا

برگزاری کارگاه توسعه مهارت های سرپرستی و مدیریت شرکت چاپ نقش پرداز اسرا