برگزاری و تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی توسط استاد و مدرس دوره های آموزشی مدیریتی برای سرپرستان و مدیران سازمان ها و کارخانه ها در محل شرکت
محتوا و شرایط برگزاری دوره آموزشی اصول سرپرستی
شناسنامه دوره آموزشی اصول سرپرستی
مدت دوره :  ۱۶ ساعت  (یا ۲۴ ساعت)
نحوه برگزاری : طی دو روز  (یا سه روز)
اهداف برگزاری این دوره چیست؟

پست‌های رده‌های مختلف در ساختار سازمانی، نیاز به مقادیر متفاوتی از مهارت‌های ادراکی، مدیریتی و تکنیکی دارند. سرپرستان، تنها اعضای لایه‌های چارت سازمانی می‌باشند که نیاز کامل به دریافت و به‌کارگیری هر سه نوع مهارت‌ها را دارند.

هر سه نوع مهارت های فنی، انسانی و مدیریتی برای سرپرستان سازمان مورد نیاز می باشد

هر سه نوع مهارت های فنی، انسانی و مدیریتی برای سرپرستان سازمان مورد نیاز می باشد

سرپرست‌های سازمان که در عرصه علوم مدیریت بین‌الملل به آنها First Line Manager یا همان مدیران خط مقدم گفته می‌شود، نقش به‌سزایی در تحقق اهداف عملیاتی سازمان دارند و عامل مهمی در تحقق اهداف تجاری و سازمانی شرکت، به شمار می‌آیند.

از همین رو ارتقاء دانش و مهارت‌های اجرایی سرپرستان و بهبود عملکرد آنها در لایه مدیران میانی، گامی مهم در سیستماتیک کردن اداره امور در لایه‌های پایینی سازمان می‌باشد. این مهم، هدف اصلی حضور در دوره آموزشی اصول سرپرستی می‌باشد.

بهبود راندمان و افزودن بر سطح و میزان بهره‌وری فرآیندهای عملیاتی سازمان به‌واسطه ارتقاء مهارت‌های اجرایی سرپرستان و بهبود عملکرد آنها، روی می‌دهد و این نیز ، از دیگر اهداف اساسی برگزاری این دوره آموزشی می باشد.

سرپرستان سازمان در این دوره چه می‌آموزند؟
 1. تعریف نقش و تشریح وظایف شغلی و شرایط احراز صلاحیت سرپرست
 2. آگاه نمودن سرپرستان از اهمیت ایفای صحیح نقش خود در سازمان (به عنوان رابط لایه بالاتر و پایین‌تر ساختار سازمانی)
 3. شرح ضرورت‌ها و نحوه انجام موثر وظایف سرپرستی با توجه به اختیارات و مسئولیت‌های تعریف شده
 4. تشریح چهارده اصل مدیریت هنری فایول
 5. شرح مهارت‌ها و توانمندی‌های بایسته یک سرپرست (شامل مهارت‌های مدیریتی، انسانی و فنی)
 6. توضیح فعالیت‌های مدیریتی و اقدامات اجرایی سرپرستان
 7. نحوه برنامه‌ریزی عملیاتی توسط سرپرست در اجرای فعالیت‌های محوله و تحقق اهداف تعیین شده از سوی مدیران

·         کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی (کسب تسلط در تعریف و تعیین سه جزء اساسی فرآیند برنامه‌ریزی)

 1. شرح روش‌های موثر سازمان‌دهی نیروهای انسانی و تقسیم وظایف بین کارها
 2. ارائه سیستم‌های کنترل عملکرد کارکنان و نحوه نظارت سرپرست بر نیروهای تحت سرپرستی
 3. روش‌های افزایش انگیزش شغلی پرسنل و ارتقاء روحیه کاری آنها
 4. آشنایی با رویکردهای حل مسئله، تکنیک‌های کاربردی تصمیم‌گیری و تعریف اقدامات اصلاحی اثربخش

·         کارگاه آموزشی حل مسئله و تصمیم‌گیری

 1. ارائه تکنیک‌های کاربردی مدیریت تعارض و حل موضوعات مورد اختلاف بین پرسنل
 2. آشنایی با اصول مستندسازی، آموزش گزارش‌نویسی و نحوه تهیه گزارش‌های مدیریتی

·         کارگاه آموزشی گزارش‌نویسی

 1. توسعه مهارت‌های رهبری سرپرستان و به‌کارگیری برای اداره و مدیریت رفتار سازمانی پرسنل
 2. آشنایی با اصول و مبانی ترویج کار تیمی و نحوه ایجاد فضای همکاری و کار گروهی
 3. آموزش تکنیک‌های ساده اما کارآمد مدیریت زمان
 4. آسیب شناسی انجام وظایف سرپرستی و بررسی مشکلات رایج در شرکت‌های ایرانی

·         آزمون کتبی            (و پاسخ به پرسش‌ها)

پس از برگزاری دوره آموزشی (آزمون، بازآموزی، مربی‌گری، خودارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)

– شرکت‌کنندگان پس از حضور در این دوره (سه تا هفت روز بعد) بایستی بتوانند اجزاء مدیریتی و اجرایی شغل خود را نام برده و توضیحی مختصر اما گویا و شفاف از نقش خود در سازمان ارائه دهند. آنها بایستی بتوانند بگویند که در دوره، چه آموخته‌اند؟ و آیا این آموخته‌ها نحوه انجام وظایف آنها را تغییر داده و بهتر نموده است؟ توصیه می‌شود که سرپرستان، در فضای انجام یک آزمون ساده کتبی (و یا شفاهی) که توسط مدرس طراحی و ارسال می‌شود، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی، سنجیده شود.

– برای سرپرستان حاضر در دوره، پس از گذشت مدت زمانی حدود چند هفته، بایستی یک یا دو نوبت جلسه مطالعه گروهی (دورخوانی مطالب جزوه آموزشی) برگزار شود و یا این که بازآموزی خلاصه مطالب دوره، انجام شود.

– در صورتی که در سازمان، امکان مربی‌گریCoaching سرپرستان، مهیا می‌باشد، آنها تحت تربیت و پرورش قرار گیرند تا آموزه‌ها و دانسته‌های آنان، عملیاتی، درونی و دائمی شود.

– سرپرستان حاضر در دوره می‌توانند با پاسخ دادن به یک پرسش‌نامه (طراحی و ارسال توسط مدرس) خود را ارزیابی کنند و تفاوت‌های دانشی و رفتاری که در نوع اجرای فعالیت‌ها و نحوه انجام وظایف خود، مشاهده می‌کنند را ثبت نمایند. نتایج این خودارزیابی در قالب یک گزارش، به مدیر آموزش و هم مدیر مستقیم آنها گزارش می‌شود تا در سنجش اثربخشی و دیگر کاربردهای مقتضی استفاده شود.

– اگر سازمان محترم کارفرما از روش چهارمرحله‌ای کرک پاتریک یعنی ۱- واکنش، ۲- یادگیری، ۳- رفتار و ۴- نتیجه، برای ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی بهره می‌برد، این امکان وجود دارد که نتایج و شواهد به‌دست‌آمده از سنجش اثربخشی، با مدرس به اشتراک گذاشته شود و برای موارد (احتمالی) عدم اثربخشی، ریشه‌یابی صورت گرفته و اقدامات اصلاحی مناسب، طرح‌ریزی و اجراء گردد.

 

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مدیریت برای سرپرستان و مدیران مجموعه کارخانجات فرش مشهد

حسین عبدی - تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مدیریت برای سرپرستان و مدیران مجموعه کارخانجات فرش مشهد

حسین عبدی – تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مدیریت برای سرپرستان و مدیران مجموعه کارخانجات فرش مشهد

***

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مقدماتی مدیریت برای مدیران و سرپرستان شرکت های صنایع پخت مشهد، پاژ قطعات خودرو، آرتمیس و مشهد کرپی

حسین عبدی - تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مقدماتی مدیریت برای مدیران و سرپرستان شرکت های صنایع پخت مشهد، پاژ قطعات خودرو، آرتمیس و مشهد کرپی

حسین عبدی – تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مقدماتی مدیریت برای مدیران و سرپرستان شرکت های صنایع پخت مشهد، پاژ قطعات خودرو، آرتمیس و مشهد کرپی

***

تدریس دوره آموزشی اصول سرپرستی و مبانی مقدماتی مدیریت برای سرپرستان و مدیران شرکت خدمات بندری نظم آفرینان صنعت سهند بندر امام خمینی ماهشهر

دوره آموزشی اصول سرپرستی - شرکت خدمات بندری نظم آفرینان صنعت سهند بندر امام خمینی ماهشهر

دوره آموزشی اصول سرپرستی – شرکت خدمات بندری نظم آفرینان صنعت سهند بندر امام خمینی ماهشهر